Základní školení BOZP

Nemáte přístup do kurzu
Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.
Základní školení BOZP (Hlavní kurz) BEZZ
Kredity 0
Semestry zimní
Zakončení zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2BP+2BC
Anotace
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
Osnova přednášek pro studenty všech programů na ČVUT FEL se provádí podle předlohy Osnovy základního školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze zpracované rektorátem ČVUT.
Základní právní podklady. Obecné zásady při zajišťování BOZP. Základní požadavky na zajištění BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Povinnosti při nástupu do zaměstnání. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami (počítači). Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc ? traumatologický plán. Požární bezpečnost. Důležité telefony.
Osnovy cvičení
Diskuse k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Záznam o základním školení BOZP do záznamového listu.
Literatura
1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2011.
2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz/
Požadavky
Povinná účast na přednášce a na cvičení.
Basic health and occupational safety regulations BEEZZ
Kredity 0
Semestry zimní
Zakončení zápočet
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2BP+2BC
Anotace
Školení je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti všech programů bakalářského studia tímto absolvují povinné základní školení BOZP. Školení je povinné dle platné směrnice děkana.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
Osnova přednášek pro studenty všech programů na ČVUT FEL se provádí podle předlohy ?Osnovy základního školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze? zpracované rektorátem ČVUT.
Základní právní podklady. Obecné zásady při zajišťování BOZP. Základní požadavky na zajištění BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Povinnosti při nástupu do zaměstnání. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami (počítači). Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc ? traumatologický plán. Požární bezpečnost. Důležité telefony.
Osnovy cvičení
Diskuse k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Záznam o základním školení BOZP do záznamového listu.
Literatura
1. Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2011.
2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz/
Požadavky
Povinná účast na přednášce a na cvičení.
Za správnost dat zodpovídá: Studijní Informační Systém (KOS)