This is a grouped Moodle course. It consists of several separate courses that share learning materials, assignments, tests etc. Below you can see information about the individual courses that make up this Moodle course.
Software Testing (Main course) B6B36TS1
Credits 5
Semesters Summer
Completion Assessment + Examination
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2P+2C+2D
Annotation
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací strategie včetně základů plánování testů.
Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.
Study targets
Cílem předmětu je získání znalosti základní terminologie z oblasti zajištění kvality software, osvojení si základních principů vedoucích k větší kvalitě a efektivitě práce v softwarovém vývoji a získání praktických dovedností přípravy manuálních, jednotkových a automatických testů.
Course outlines
1. Úvod, typy testů, V-model, W-model, black-box a white-box testing, testovací scénář, proces opravy chyb
2. Techniky pro návrh testovacích scénářů: kombinace vstupů
3. Techniky pro návrh testovacích scénářů: průchody programem
4. Techniky pro návrh testovacích scénářů: životní cyklus datových objektů
5. Testovací prostředí a testovací data, nástroje a infrastruktura pro testování
6. Jednotkové testy: JUnit
7. Jednotkové testy: TestNG
8. Metody návrhu jednotkových testů a jejich návrhové vzory. Použití Test Doubles.
9. Úvod do automatického testování, přehled technologií
10. Principy efektivního návrhu a údržby automatických testů. Zátěžové testování.
11. Testovací strategie, prioritizace a návrh intenzity testů
12. Testování uživatelských rozhraní
13. Zvaná přednáška - hosté z praxe
14. Rezerva
Exercises outlines
1. Úvod, organizace cvičení, infrastruktura. Testovací scénář, report chyby.
2. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 1 - mezní podmínky, třídy ekvivalence, CD/C, MCC, MC/DC
3. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 2 - pairwise testing
4. Techniky návrhu testů: průchody programem 1 - testy workflow a procesů
5. Techniky návrhu testů: průchody programem 2 - životní cyklus datových objektů
6. Jednotkové testování: syntaxe JUnit
7. Jednotkové testování: syntaxe TestNG
8. Návrhové vzory pro jednotkové testy, použití stub, fake, spy, mock-up objektů. Spouštěcí plán jednotkových testů.
9. Automatické funkční testy 1
10. Automatické funkční testy 2
11. Zátěžové testy
12. Testování uživatelských rozhraní
13. Prezentace semestrálních prací
14. Rezerva
Literature
Povinná literatura:
International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007

Doporučená literatura:
Ron Patton, Testování softwaru. Computer press 2002.
Software Testing BD6B36TS1
Credits 5
Semesters Summer
Completion Assessment + Examination
Language of teaching undefined
Extent of teaching 14KP+6KC
Annotation
Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a test analytika. První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu. Části týkající se jednotkových testů na úrovni kódu bude věnována zvláštní pozornost. Navazující druhá část předmětu se poté věnuje automatizaci testů, infrastruktuře pro testování včetně přípravy testovacích dat a vytvoření testovací strategie včetně základů plánování testů.
Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.
Study targets
Cílem předmětu je získání znalosti základní terminologie z oblasti zajištění kvality software, osvojení si základních principů vedoucích k větší kvalitě a efektivitě práce v softwarovém vývoji a získání praktických dovedností přípravy manuálních, jednotkových a automatických testů.
Course outlines
1. Úvod, typy testů, V-model, W-model, black-box a white-box testing, testovací scénář, proces opravy chyb
2. Techniky pro návrh testovacích scénářů: kombinace vstupů
3. Techniky pro návrh testovacích scénářů: průchody programem
4. Techniky pro návrh testovacích scénářů: životní cyklus datových objektů
5. Testovací prostředí a testovací data, nástroje a infrastruktura pro testování
6. Jednotkové testy: JUnit
7. Jednotkové testy: TestNG
8. Metody návrhu jednotkových testů a jejich návrhové vzory. Použití Test Doubles.
9. Úvod do automatického testování, přehled technologií
10. Principy efektivního návrhu a údržby automatických testů. Zátěžové testování.
11. Testovací strategie, prioritizace a návrh intenzity testů
12. Testování uživatelských rozhraní
13. Zvaná přednáška - hosté z praxe
14. Rezerva
Exercises outlines
1. Úvod, organizace cvičení, infrastruktura. Testovací scénář, report chyby.
2. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 1 - mezní podmínky, třídy ekvivalence, CD/C, MCC, MC/DC
3. Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 2 - pairwise testing
4. Techniky návrhu testů: průchody programem 1 - testy workflow a procesů
5. Techniky návrhu testů: průchody programem 2 - životní cyklus datových objektů
6. Jednotkové testování: syntaxe JUnit
7. Jednotkové testování: syntaxe TestNG
8. Návrhové vzory pro jednotkové testy, použití stub, fake, spy, mock-up objektů. Spouštěcí plán jednotkových testů.
9. Automatické funkční testy 1
10. Automatické funkční testy 2
11. Zátěžové testy
12. Testování uživatelských rozhraní
13. Prezentace semestrálních prací
14. Rezerva
Literature
Povinná literatura:
International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007

Doporučená literatura:
Ron Patton, Testování softwaru. Computer press 2002.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)