Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.

3D modelování a virtuální realita - B0B39MVR

Hlavní kurz
Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Absolventi předmětu získají přehled o aktuálním stavu, principech a technologiích spojených s pojmy virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR). V rámci přednášek se probírá virtuální a rozšířená realita primárně ve vztahu k uživateli a jeho fyziologickým limitům.

Cíle studia
Naučit se metody a algoritmy používané v oblasti virtuální reality. Získat praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací interaktivních virtuálních světů s náhlavním displayem.
Osnovy přednášek
1) Seznámení s předmětem, základní přehled témat
2) Návrh VR 1 - návrh světa (+ matematika a grafika letem světem)
3) Návrh VR 2 - interakce a UI
4) Světlo a optika
5) Fyziologie - mysl, oko, vjemy, perception
6) Tracking
7) 3D rekonstrukce
8) Rozšířená realita 1
9) Rozšířená realita 2
10) Audio - s Adamem Sporkou (6.12.)
11) X3D 1 - s Jiřím Žárou
12) X3D 2 - s Jiřím Žárou
13) téma bude upřesněno
14) rezerva
Osnovy cvičení
1) Seznámení se s učebnou, vytvoření dvoučlených týmů, nastavení prvního projektu
2) Prezentace navržených scénářů (projektů)
3) Tvorba VR světa
4) Tvorba VR světa
5) UI
6) Odevzdávka 1. části sem práce
7) Textury
8) Interakce
9) 3D scan / 3D rekonstrukce
10) Audio
11) 3D scan / 3D rekonstrukce
12) Rozšířená realita
13) Rozšířená realita
14) Kontrola projektů, zápočty
Literatura
1. Steven M. LaValle - Virtual Reality, Cambridge University Press 2016 - online
2. Jason Jerald - The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality, ACM Books 2015
3. Dieter Schmalstieg, and Tobias Hollerer, Augmented Reality: Principles and Practice (Usability), Addison Wesley 2016

Požadavky
Před tímto předmětem je vhodné absolvovat předmět HRY a současně VGO (Vytváření grafického obsahu) nebo TDM (3D Modelování), dříve MGA (Multimediální a grafické aplikace) a KMA (Kurz multimediálních aplikací).

Pokud si nejste jisti, zda se na předmět přihlásit, neváhejte kontaktovat přednášejícího Davida Sedláčka.

Virtuální a rozšířená realita - B0B39VAR

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C+8D
Anotace
Absolventi předmětu získají přehled o aktuálním stavu, principech a technologiích spojených s pojmy virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR). V rámci přednášek se probírá virtuální a rozšířená realita primárně ve vztahu k uživateli a jeho fyziologickým limitům.
Cíle studia
Naučit se metody a algoritmy používané v oblasti virtuální reality. Získat praktické zkušenosti s tvorbou a prezentací interaktivních virtuálních světů s náhlavním displayem.
Osnovy přednášek
1. Úvod do Virtuální a Rozšířené reality, základní přehled témat
2. Počítačová grafika pro virtuální realitu
3. Návrh VR 1 - Interakce uživatele s virtuáním prostředím
4. Návrh VR 2 - Uživatelské rozhraní a prototypování
5. 3D rekonstrukce (z fotografí, ze stereo obrazu, hloubkové kamery)
6. Rozšířená realita 1 - druhy a způsoby kompozice obrazu
7. Rozšířená realita 2 - rozpoznávání světa v okolí uživatele
8. Jazyky pro popis virtuální reality (X3D)
9. VR na webu (WebVR a další frameworky)
10. Audio ve VR
11. Světlo a optika
12. Sledování uživatele ( Tracking )
13. Lidské vnímání a zpoždění VR systému
14. Rozšiřující témata z VR a AR (náhradní přednáška)
Osnovy cvičení
1) Seznámení se s učebnou, vytvoření dvoučlených týmů, nastavení prvního projektu
2) Prezentace navržených scénářů (projektů)
3) Tvorba VR světa
4) Tvorba VR světa
5) UI
6) Odevzdávka 1. části sem práce
7) Textury
8) Interakce
9) 3D scan / 3D rekonstrukce
10) Audio
11) 3D scan / 3D rekonstrukce
12) Rozšířená realita
13) Rozšířená realita
14) Kontrola projektů, zápočty
Literatura
Steven M. LaValle - Virtual Reality, Cambridge University Press 2019
Jason Jerald - The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality, ACM Books 2015
Dieter Schmalstieg, and Tobias Hollerer, Augmented Reality: Principles and Practice (Usability), Addison Wesley 2016
Požadavky
Znalost programování a využívání knihoven v jazyku C#, Java nebo C++. viz také http://vyuka.iim.cz/y39mm1:y39mm1. Základní orientace v tvorbě 3D grafky (předměty VGO nebo TDM) a implementace v herním engine (předměty HRY nebo TVS).