Assignments

Topic Assignments Due date Submission Grade
Průběh řešení Vaš individuální příspěvek k projektu - -
Zápisy ze schůzek řešitelského týmu projektu - -
Obhajoby projektů Závěrečná zpráva - -
Prezentace projektu - -