Discussion forum for exercises and homeworks

Nabídka náhradních cvičení

Nabídka náhradních cvičení

by Michálek Tomáš -
Number of replies: 0

Vážení studenti,

příští týden kvůli Velikonocím odpadá veškerá pondělní výuka a s ní i laboratorní cvičení předmětu ARI. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední cvičení před odevzdáním modelovací části laboratorní úlohy a z Vašich ohlasů víme, že řada z Vás nestihla na modelech naměřit všechna potřebná data, rozhodli jsme se Vám vyjít vstříc a vypsat několik termínů náhradních cvičení.

Na následujícím odkazu - https://docs.google.com/spreadsheets/d/199Z91e4hntkDkbr292_K02gPGYIRYc2EctKjyX0BSME/edit?usp=sharing - se nachází dokument s tabulkou a daty cvičení, kam se můžete v případě zájmu zapsat. Stačí uvést do příslušného sloupce vždy jméno jednoho z dvojice a název modelu, na kterém budete chtít pracovat. Zapisujte se prosím postupně odshora dolů, vždy na první volný řádek. V tomto pořadí budou místa na cvičení přidělována až do vyčerpání jejich kapacity, která je stejná jako na každém jiném cvičení, tedy 10 lidí (5 skupin). Pokud v předstihu zjistíte, že na dané cvičení nebudete moci dorazit, daný záznam nemažte z tabulky, ale pouze ho přeškrtněte. Dokument není nijak chráněn proti přepisování již existujících záznamů - spoléháme na Vaši čestnost.

S pozdravem
Tomáš Michálek