Discussion forum for exercises and homeworks

chyba v kvízu 1

Re: chyba v kvízu 1

by Fuka Jindřich -
Number of replies: 0

Pane Pospíchal, podle Moodlu jste kvíz řešil přesně 9 min. a to od 16:21 do 16:30. Kvíz již dělalo přes 65 studentů s velmi dobrými výsledky.