Discussion forum for exercises and homeworks

Domácí úkol č.4

Re: Domácí úkol č.4

by Fuka Jindřich -
Number of replies: 0

Pro obrázek vlastního návrhu v Root Locus Editoru můžete použít screen obrazovky ve vhodném rozlišení. Průběhy odezev ovšem již generujte jako klasické grafy.