Discussion forum for exercises and homeworks

Domácí úkol č. 7

Re: Domácí úkol č. 7

by Fuka Jindřich -
Number of replies: 0

Můžete použít i ručně kreslenou Bodeho charakteristiku a hlavně vyznačit frekvence zlomů a odečty amplitud. Samozřejně je to možné provést i v grafickém editoru.