Discussion forum for exercises and homeworks

Termín odevzdání modelovací části laboratorní úlohy

Re: Termín odevzdání modelovací části laboratorní úlohy

by Fuka Jindřich -
Number of replies: 0

Termíny odevzdávání prací jsou rozvrhovány i s ohledem na svátky a bylo dohodnuto je neměnit.