Discussion forum for exercises and homeworks

Rovnice vodáren

Rovnice vodáren

by Turnovec Petr -
Number of replies: 2

Dobrý den,

rád bych se zeptal na rovnice k simulaci odstředivých vodáren.
Jedná se o druhou rovnici v přiloženém souboru:
Pokud vypneme přepouštěcí ventil vT, pak změna výšky hladiny h2 souvisí s h2off. Tak tomu sice je na obrázku v tomto souboru, ale už není u laboratorní vodárny, viz přiložený obrázek. Neměla by výtoková rychlost být počítána pouze z h2?

S pozdravem
Petr Turnovec

Attachment Vodarna-v1-v4.png
In reply to Turnovec Petr

Re: Rovnice vodáren

by Hauser Jan -

Dobrý den, 

komunikovali jsme spolu emailem. Důležité je, jak se chová reálný systém. Pokud odpovídá schématu, pak je vaše úvaha správná. 
Přesto je nutné offset naměrit. Ovlivní vám absolutní výšku, kterou měříte v druhé nádrži. Je potřeba ho tedy případně odečíst. 

S pozdravem,
Jan Hauser

In reply to Turnovec Petr

Re: Rovnice vodáren

by Fuka Jindřich -

Přiložený obrázek vysvětluje měření výšky hladiny ponornými snímači, kde do Matlabu dostáváme výšku H2, od které musíme odečíst naměřenou výšku k úrovni ventilů h2off. Tím získáme reálnou výšku nad úrovní ventilů h2. To samé platí pro první válec. Čerpadlo však musí tlakově překonávat součet výšek h1v a h1. Schéma v simulační úloze je podobné, ale záměrně trochu odlišné. Je na vás správně napsat rovnice podle reálného systému, jak již uvedl kolega.