Novinky

functionalDerivative = velmi užitečná funkce v Matlabu

 
Zdeněk Hurák
functionalDerivative = velmi užitečná funkce v Matlabu
by Hurák Zdeněk - Úterý, 6 listopad 2018, 11:43
 

Vážení studenti,

v samém závěru dnešní společné hodiny předmětu Modelování a simulace dynamických systémů jsem v reakci na podnět jednoho z vás i před vámi ostatními zmínil matlabskou funkci funcionalDerivative. V Matlabu je teprve poměrně krátce (od roku 2015) a já sám jsem se s ní dosud míjel. Mnou vytvořený a dnes předvedený matlabský kód pro sestavení Lagrangeovy rovnice byl docela těžkopádný (pracně jsem tam realizoval ty parciální derivace Lagrangeovy funkce vzhledem ke zobecněným rychlostem a pozicím). Ta "nová" funkce však dělá přesně to, co jsme potřebovali. Pokud vstupem do ní je Lagrangeova funkce L, výstupem je celá levá strana Lagrangeovy rovnice. To zjednodušení/zčitelnění našeho matlabského kódu bude velmi výrazné.

Tedy ještě silněji platí mé dnešní prohlášení, že celá naše práce při Lagrangeovském modelování spočívá ve výpočtu těch energií coby funkcí zobecněných souřadnic a rychlostí a zbytek je rutina pro počítač. Naprosto.

Zdeněk Hurák