Novinky

Souhrn známek

Souhrn známek

by Hušek Petr -
Number of replies: 0

Milí studenti,

nakonec se můžete podívat na celkové výsledky a srovnání s loňským rokem:

               průměr bodů DÚ     průměr bodů testy     průměr bodů semestr   průměr bodů zkouška   průměr bodů celkem  

                                                                                                                              (všech)           (z maxim přes zkouškové pokusy)

2017/18          20.87                        4.95                             25.82                      32.49                         67.42

2018/19          25.35                        5.63                             30.98                      36.41                         71.72

 

Známky:

                          A      B      C      D      E       F    se zápočtem, ale vůbec nepřišli ke zkoušce

2017/18         12     11     9    12      8      1             3

2018/19         10     9     10     9       7      1             3

 

Bodový nárůst na všech frontách, u známek se to ale příliš neprojevilo.

Ještě jednou přeji všem úspěšné pokračování a zakončení studia, při kterém se možná ještě uvidíme.

Petr Hušek