Novinky

Předběžný zápis

Předběžný zápis

by Lisá Dana -
Number of replies: 0

Vážení studenti,

ráda bych Vám připomněla, že od 14. 11. do 25. 11. proběhnou předběžné zápisy předmětů, tedy i jazykových,  pro letní semestr. 
Pokud jde o němčinu, v předběžném zápisu budou  nabídnuty tyto kurzy:         

A0B04N1 pro začátečníky 
A0B04N2 pro falešné začátečníky
A0B04N3 pro mírně pokročilé
A0B04KN - konverzace 1
A0B04KN2 - konverzace 2
A0B04ON - odborný německý jazyk
A0B04GN - německá gramatika


      Některé kurzy jste již absolvovali, do jiných se ještě můžete zapsat. Máte možnost si vybrat i z dalších jazykových a prezentačních předmětů, jejichž seznam najdete na webových stránkách katedry jazyků.

Žádám Vás tímto o součinnost - předběžný zápis je velmi důležitý. Na jeho základě se pak totiž vybírají předměty, které budou nabídnuty později v zápisu řádném. Nebude-li včas projeven dostatečný zájem, předmět se neotevře a už se tam nikdo nebude moci zapsat, ani ti z Vás, kteří se zapsali v dobré víře, že kurz poběží.

      Připomínám, že předběžný zápis není nic, co by Vás s konečnou platností zcela svazovalo. Pokud později své rozhodnutí změníte, nebude to pro Vás mít žádné negativní důsledky.

      Děkuji za pochopení a zdravím,

Dana Lisá