Quizzes

Week Name Quiz closes
8 říjen - 14 říjen Vzorový test Pondělí, 8 říjen 2018, 5:00
Test 1 (Systémy a signály. Systémy lineární a časově invariantní. Systémy diferenční a diferenciální. Pojem stavu, stavové rovnice) Pondělí, 8 říjen 2018, 4:30
15 říjen - 21 říjen Test 2 (Řešení stavových rovnic, módy systému. Ekvivalence systémů. Spojité, diskrétní a vzorkované systémy.) Pondělí, 15 říjen 2018, 5:00
22 říjen - 28 říjen Test 3 (Ljapunovská stabilita, exponenciální stabilita, vnitřní a vnější stabilita lineárního systému ) Pondělí, 22 říjen 2018, 5:00
29 říjen - 4 listopad Test 4 (Dosažitelnost a řiditelnost systému ) Pondělí, 29 říjen 2018, 5:00
5 listopad - 11 listopad Test 5 (Pozorovatelnost a konstruovatelnost systému. Duální systémy.) Pondělí, 5 listopad 2018, 5:00
12 listopad - 18 listopad Test 6 (Standardní tvary systémů, Hautusovy testy, Kalmanova dekompozice.) Pondělí, 12 listopad 2018, 5:00
26 listopad - 2 prosinec Test 7 (Vnitřní a vnější popis systému, impulzní odezva a přenos systému. Nuly a póly systému) Pondělí, 26 listopad 2018, 4:15
3 prosinec - 9 prosinec Test 8 (Realizace systému, minimální realizace) Pondělí, 3 prosinec 2018, 5:00
10 prosinec - 16 prosinec Test 9 (Stavová zpětná vazba, regulace stavu, změna pólů systému) Pondělí, 10 prosinec 2018, 5:00
17 prosinec - 23 prosinec Test 10 (Injekce výstupu do stavu, odhad stavu, Kalmanův filtr) Pondělí, 17 prosinec 2018, 5:00
7 leden - 13 leden Test 11 (Vazby mezi systémy, zpětnovazební řízení, stabilizující regulátory) Pondělí, 7 leden 2019, 5:00