FAQ

Jsem Erasmus student a mám problém

Na začátku semestru se často stává že Erasmus studenti mají v KOSu pouze dočasný účet a normální účet je založen až během prvních dvou týdnů po začátku semestru. Bohužel s tímto příliš neuděláme, nicméně v nouzi vám můžeme založit dočasný účet v moodle.

Pokud po prvních 14 dnech semestru vám stále některé předměty v moodle chybí tak nás prosím kontaktujte pomocí tlačítka "Nahlásit chybu" v dolním rohu.

Mám problém s přihlášením

Prosím ověřte v usermap že vám přihlášení nefunguje ani tam. Pokud nefunguje:

Pokud funguje tak nás prosím kontaktujte pomocí tlačítka "Nahlásit chybu" v pravém dolním rohu.

Nejsem zapsaný v kurzu

Zapisoval jsem se dnes. Zápisy z KOS se synchronizují v noci. Pokud je nutné být zapsaný dnes (například kvůli testu). Tak učitel má pravomoci spustit manuální synchronizaci s KOS, prosím obraťte se na něj.

Zapisoval jsem se včera či dříve. Prosím obraťte se na nás pomocí tlačítka "Nahlásit chybu" v pravém dolním rohu.

Nevidím obsah kurzu

Prosím kontaktujte svého učitele kurzu, ten bude případně problém řešit s námi.

FAQ

Neumím pracovat s moodlem, kdo mi pomůže?

V průběhu zimního semestru 2018/19 organizuje Centrum znalostního managementu pravidelné konzultace a workshopy. Termín je vždy čtvrtek mezi 10-12h v místnosti T2:C4-158.

Dále se můžete obrátit na lokálního správce své katedry.

Moodle je velice rozšířený systém, mnohdy pomůže web a oficiální Moodle Docs (v angličtině).

Něco mi nefunguje, kde mám shánět pomoc?

Většina kateder má svého lokálního správce, viz seznam kontaktů. Daný správce vám jistě rád pomůže s nastavením kurzu, modulů, klasifikace apod.

Chyby můžete hlásit prostřednictvím tlačítka v pravém dolním rohu obrazovky. Vyskočí okno, kam můžete popsat chybu a přiložit snímek obrazovky. Po odeslání se automaticky vytvoří incident v JIRA a o průběhu řešení Vás budeme informovat.

Nakonec také funguje adresa moodle@fel.cvut.cz, kam můžete psát své požadavky, připomínky, náměty, apod.

Kde najdu své předměty?

Všechny kurzy, ve kterých figurujete jako účastník (jste zapsán(a) s nějakou rolí) naleznete na Vaší nástěnce / dashboardu.

Na dashboard se dostanete po kliknutí na logo Moodle FEL (vlevo nahoře na stránce) nebo v nabídce po rozkliknutí uživatelského profilu (vpravo nahoře na stránce). Po přihlášení jste na nástěnku přesměrovaní automaticky.

Všechny kurzy, kde jste účastníkem jsou rozdělené do záložek podle semestru výuky.

Jsem učitel, ale svůj předmět nevidím v Moodle.

Primární datový zdroj pro Moodle FEL je KOS. Zkontrolujte proto, že jste v KOSu u daného předmětu zapsaný jako učitel. Pokud nejste, požádejte svého referenta o zapsání a následně vyčkejte na noční synchronizaci uživatelů.

Pokud v KOSu jste, spojte se se svým lokálním správcem a požádejte ho o součinnost. Lokální správce Vám pomůže. Pokud již kurz existuje, manuálně Vás do něj přidá. Anebo Vám kurz pomůže založit. Pro založení kurzu od Vás lokální správce bude potřebovat následující informace:

 • Které kurzy potřebujete založit?
 • Máte předměty, které mají stejný obsah/osnovy (např. stará a nová akreditace předmětu, prezenční a dálková verze...)? V tom případě je možné tyto předměty sloučit a vytvořit tak v Moodle jednu instanci kurzu, kde budou zapsaní všichni studenti daných předmětů. Se skupinami studentů lze pracovat odděleně, ale všichni z nich vidí stejný kurz. Upozornění: sdílené je také nastavení známek - rozmyslete si proto, zda mají studenti různých předmětů z KOS stejné hodnocení.
 • Do kterého semestru potřebujete kurzy založit? Kdy je budete poprvé učit?
 • Jak má vypadat struktura kurzu? Na výběr je členění sekcí podle témat (přednášky, cvičení, úkoly...) nebo podle týdnů (týden 1, týden 2...). Ukázka tematického / týdenního uspořádání.

Pokud potřebujete založit kurz, který v KOS neexistuje - externí spolupráce apod. - kontaktujte centrální uživatelskou podporu skrze helpdesk.

Kdo bude mít přístup do mého kurzu? Kdo s kurzem může interagovat?

Přístup do kurzu se řídí nastavením viditelnosti. Je možné si vybrat mezi třemi režimy: veřejný, omezený na přihlášené uživatele, omezený na členy fakulty.

Veřejný kurz je přístupný komukoli a to i bez přihlášení. Viditelnost lze omezit na přihlášené uživatele (akademická obec ČVUT) nebo na fakultu (FIT, FEL, obě). V rámci kurzu lze dále omezit viditelnost jednotlivých sekcí, materiálů apod. Interagovat s kurzem mohou pouze zapsaní studenti. Samozřejmě, pokud předmět student nemá zapsaný, nemůže se zúčastnit aktivit v kurzu, psát testíky, získávat body, odevzdávat úkoly, apod.

Jak je to s instancemi kurzů v semestrech a případným přístupem studentů k těm instancím zpětně (před státnicemi apod.)?

V Moodle se kurzy archivují. Archivní kurzy jsou přístupné podle daného nastavení viditelnosti, ale pouze v read-only režimu. Každý učitel i student FELu vidí všechny kurzy v Moodle FEL. I v archivovaných kurzech zůstávají uživatelé nadále zapsaní. Proto mohou studenti i učitelé, například před SZZ, velmi jednoduše dohledat instance kurzů z jednotlivých semestrů na svém Dashboardu.

Jak vypadá životní cyklus kurzu? Kdy kurz vznikne, kdy se stává aktuálním, kdy přechází do archivu? Můžu s archivem dále pracovat? Jak je to s importem materiálů z předchozího běhu předmětu?

V Moodle hromadně zakládáme instance kurzů do jednotlivých semestrů podle toho, zda jsou vypsané / aktivní v KOS a zároveň v Moodle již existují. Založení instancí kurzů probíhá v definovaném čase.

Kurz se může nacházet v jednom ze tří stavů, v závislosti na čase:

 • Kurzy v přípravě jsou viditelné pro zapsané učitele a ti je mohou editovat.
 • Kurzy jsou otevřené v období semestru. Při zahájení semestru jsou všechny kurzy v daném semestru automaticky “otevřeny”. Kdo ke kurzu může přistoupit se řídí nastavením viditelnosti.
 • Na konci zkouškového období jsou kurzy automaticky archivovány. Všechny kurzy jsou stále přístupné, ovšem pouze v read-only režimu.
Kdy se tam nahrají učitelé a kdy studenti? Synchronizuje se Moodle s KOSem i po začátku semestru? Jak dlouho? Mohu tam připsat studenta? Nesmaže mi ho import z KOSu?

Synchronizace uživatelů mezi z KOS do Moodle FEL probíhá automaticky na denní bázi. Je rozdíl mezi synchronizací učitelů a studentů:

 • Učitelé se synchronizují stále - od založení instance kurzu, až do přesunu kurzu do archivu.
 • Studenti jsou synchronizovaní od začátku období zápisů (dle harmonogramu ak. roku). Synchronizace studentů končí 14 dní po začátku semestru.

Synchronizaci lze spustit také manuálně. Mezi účastníky lze ručně zapsat další uživatele - studenty i učitele. Automatická synchronizace nemá žádný vliv na ručně přidané uživatele, neodebere je z kurzu.

Jsou moje kurzy zálohované? Omylem jsem něco smazal, můžu to nějak vrátit? Chci mít vlastní zálohy svých kurzů, jak je stáhnu?

Zálohování kurzů probíhá na denní bázi automaticky. Zálohy jsou uchovávané na serverech SVTI. Uchováváme zálohy aktivních i archivních kurzů. Není tedy třeba kurzy zálohovat ručně, přesto vám tato možnost zůstává.

Zálohu je možné vyvolat ze sekce “Správa kurzu” vlevo nahoře, z části “Zálohy a obnova”. Záloha je uchována na serveru a můžete si ji i stáhnout. Záloha má nestandardní formát a úpravy doporučujeme dělat v jen Moodle. Ovšem složky se dají procházet pomocí pokročilejšího správce souborů (např. Total Commander).

Kurz můžete obnovit v sekci “Obnova” z jedné ze záloh na serveru, nebo z Vaší osobní zálohy přetáhnutím složky se zálohou do vyznačeného pole. Dále možno podrobně nastavit jednotlivé sekce pro obnovu. (Dá se např. obnovit i jenom jedna konkrétní sekce). Důležité je rozhodnout se zda obnovujete celý kurz nebo pouze část a podle toho zvolit způsob obnovy.

Kontakt

Email: moodle@fel.cvut.cz

Konzultace

Jsme tu pro vás. Pomůžeme vám nastavit kurz a klasifikaci, vysvětlíme jak využít činnosti a studijní materiály. Napište nám na e-mail moodle@fel.cvut.cz nebo se zastavte osobně v Dejvicích, v přízemí v místnosti T2:C2-85 (kancelář CZM).

Lokální správci

Vzhledem k vysokému počtu kurzů v moodle (přes 800 kurzů každý semestr) delegujeme spravování katederních kurzů na lokální správce, tyto správci vám pomůžou vyřešit případné problémy. Pokud u své katedry nevidíte katederního správce prosím obraťte se na nás prostřednictvím emailu.

Správce Spravuje Kontakt
Admin User Fakulta elektrotechnická moodle-admin@fel.cvut.cz
Miroslav Müller Katedra elektroenergetiky miroslav.muller@fel.cvut.cz
Pavel Máša Katedra teorie obvodů masap@fel.cvut.cz
Radek Sedláček Katedra měření radek.sedlacek@fel.cvut.cz
Martin Molhanec Katedra elektrotechnologie molhanec@fel.cvut.cz
Josef Černohous Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd josef.cernohous@fel.cvut.cz
Jan Bauer Katedra elektrických pohonů a trakce bauerja2@fel.cvut.cz
Radek Havlíček Katedra elektrických pohonů a trakce havlicr@fel.cvut.cz
Pavel Puričer Katedra radioelektroniky puricep@fel.cvut.cz
Radek Havlíček Katedra jazyků havlicr@fel.cvut.cz
Vladimír Janíček Katedra mikroelektroniky janicev@fel.cvut.cz
Moodle FEL Admin Fakulta elektrotechnická algor10@outlook.com
Katarína Krbilová Fakulta elektrotechnická kkrbilovakk@gmail.com
Ladislav Oppl Katedra elektromagnetického pole oppl@fel.cvut.cz
Jaroslav Jíra Katedra fyziky jira@fel.cvut.cz
Admin Radka Fakulta elektrotechnická radka.olysarova99@gmail.com
Aleš Kapica Katedra řídicí techniky kapical1@fel.cvut.cz

Kód semesteru

S kódem semestru se můžete setkat v KOS, moodle a i dalších systémech ČVUT.
B 1 8 1
1 2 3
1 Označuje století.
 • A pro 20 století.
 • B pro 21 století.
2 Dvojčíslí roku
3 Označuje semestr
 • 1 pro zimní semestr.
 • 2 pro letní semestr.

Kódy předmětů FEL

B E 4 M 3 6 O M O
1 2 3 4 5 6
1 Akreditační vlna.
2
 • K - Pokud je kurz pro kombinované studium.
 • E - Pokud je kurz v angličtině.
 • Nic - Pokud ani jedno z výše uvedených pravidel neplati.
3 Program pro který je předmět určen, či 0 pro všechny programy.
4 Typ studia pro které je předmět určen.
 • B - Pro bakalářské studium
 • M - Pro magisterské studium
 • D - Pro doktorské studium
5 Poslední dvojčíslí katedry z které je předmět vypsán
6 2-4 znaky označující samotný kurz

Kódy předmětů FIT

B I K - A A G . 1 6
1 . 2 . 3 4
1
 • B - Pro bakalářské studium
 • M - Pro magisterské studium
 • P - Pro doktorské studium
 • F - Pro humanitní předměty
2
 • K - Pokud je kurz pro kombinované studium.
 • E - Pokud je kurz v angličtině.
 • Nic - Pokud ani jedno z výše uvedených pravidel neplati.
3 Unikátní kód předmětu
4 Verze předmětu případně nic