Topic Name Description
Cvičení File 2. Kalibrace číslicových voltmetrů.

Kalibrace číslicových voltmetrů.

File 3. Kalibrace vícehodnotových měr elektrického odporu.

Kalibrace vícehodnotových měr elektrického odporu.

File 4. Vyšetřování vlivu potenciálu stínění na parametry kapacitních etalonů.

Vyšetřování vlivu potenciálu stínění na parametry kapacitních etalonů.

File 5. Charakterizace etalonů vlastní a vzájemné indukčnosti.

5. Charakterizace etalonů vlastní a vzájemné indukčnosti.

File 6. Termoelektrický transferový etalon.

6. Termoelektrický transferový etalon.

File 7. Skupinový etalon napětí.

7.  Skupinový etalon napětí.

File 8. Thompsonův-Lampardův etalon kapacity.

8.  Thompsonův-Lampardův etalon kapacity.

File 9. Kompenzátor s Hamonovými transferovými etalony.

9.  Kompenzátor s Hamonovými transferovými etalony.

File měření

měření

File odvození

odvození

Další studijní materiály File Tematický okruh č. 1

Tematický okruh č. 1

File Tematický okruh č. 2

Tematický okruh č. 2

File Tematický okruh č. 3

Tematický okruh č. 3

File Tematický okruh č. 4

Tematický okruh č. 4

File Tematický okruh č. 5

Tematický okruh č. 5

File Tematický okruh č. 6

Tematický okruh č. 6

File Tematický okruh č. 7

Tematický okruh č. 7

File Tematický okruh č. 8

Tematický okruh č. 8