Téma Název Popis
Stránka Harmonogram

Harmonogram

Stránka Hodnocení předmětu

Hodnocení

Přednášky Složka Přednášky 2017 - odpřednášená látka

Odpřednášená látka 2017 v aktuálních verzích.

Složka Nejistoty měření

Základy + opakování

Soubor Úvodní do moderních senzorů

senzory atd

Soubor Materiály pro senzory a jejich měření

Materiály pro senzory a jejich měření

Soubor Materiály pro senzory (text)

Materiály pro senzory (text)

Soubor Přesné magnetické senzory (v.2017) - část 1

Přesné magnetické senzory (v.2017) - část 1

Soubor Přesné magnetické senzory (v.2017) - část 2

Přesné magnetické senzory (v.2017) - část 2

Soubor Přesné magnetické senzory (stará verze, jen pro referenci)

Přesné magnetické senzory

Soubor Bezpečnostní aplikace senzorů

Bezpečnostní aplikace senzorů

Soubor Radary (v.2017)

Radary

Soubor Identifikace, kalibrace a testování senzorů, etalony.

Identifikace, kalibrace a testování senzorů, etalony.

Soubor Senzory elektrického proudu

Senzory elektrického proudu

Soubor Zobrazovací metody v medicíně

Zobrazovací metody v medicíně

Soubor Senzory pro lékařskou diagnostiku

Senzory pro lékařskou diagnostiku

Soubor Senzory pro inteligentní budovy a průmysl

Senzory pro inteligentní budovy a průmysl

Soubor Technologie výroby senzorů

Technologie výroby senzorů

Soubor IO pro senzory

použití IO pro senzory

Soubor Aplikace senzorů v archeologii

archeo majer

URL Aplikace senzorů v archeologii

Kromě přednášky A.Majer - aplikace senzorů v archeologii si můžete prohlédnout např. článek:

N. Linford: The application of geophysical methods to archaeological prospection, 

Reports on Progress in PhysicsVolume 69Number 7, IOP Publishing Ltd. 2006

 

Složka doplňky - Chemické senzory

Pro zájemce o další informace...

Cvičení Soubor A -Hmotnostní průtok vzduchu - termoanemometrický senzor

Úloha s tepelným senzorem rychlosti proudění - měření hmotnostího průtoku plynů.

Složka A-Měření průtoku kapalin a plynů

Měření průtoku kapalin a průtoku vzduchu tlakoměry.

Soubor A - Akcelerometr - měření úhlové rychlosti a zrychlení, kalbrace senzorů

Měření úhlové rychlosti a zrychlení MEMS senzory, kalibrace.

Soubor A - Měření otáček - magnetické senzory

Měření otáček indukční, Hallovou a magnetorezistivní sondou.

Soubor A - Korelační měření rychlosti

Měření rychlosti otáčení pomocí vzájemné a auto-korelace signálů ze dvou senzorů tepelného toku, vzdálenosti, mg. pole, reflexivity...

Soubor A - Modulace a synchronní detekce (měření mech. napětí)

Modulace a synchronní detekce (měření mech. napětí).

Složka B - Kalibrace termistoru - nejistoty měření

Kalibrace polovodičového senzoru teploty - termistoru, nejistoty

Soubor B - Bezdotykové měření teploty

Bezdotykové měření teploty

Složka B - Chemické senzory

MOS senzor těkavých plynů a NDIR senzor CO2.

Složka B - Elektronický kompas - AMR senzor

AMR kompas.

Složka B - FEM simulace - senzor pro měření polohy

Simulace snímače pracujícího na principu vířivých proudů v 3D FEM SW Cedrat Flux 3D.

V prostředí bude vyzkoušen návrh geometrie, meshe, řešení a post-processing zadané úlohy (Vykreslení B, J, určení impedance v obvodu).

V přílohách jsou kromě dalších informací animace magnetické indukce B a proudové hustoty J včetne vektorového zobrazení.

Složka B - Bezkontantní senzory polohy a pohybu

Ultrazvukový senzor vzdálenosti, radar, indukční senzor

Soubor C - Senzory pro měření vlhkosti

Senzory pro měření vlhkosti