Téma Název Popis
Přednášky URL Videozáznamy přednášek

Záznamy přednášek.

Soubor 1. Přednáška - Podnik a základní účetní bilance

Podnik, rozvaha a výsledovka.

Soubor 2. Přednáška - Základy účetnictví

Dokončení bilančních výkazů, základní účetní operace, podvojné účetnictví hrou

Soubor 3. Přednáška - Kalkulace a bod zvratu

Druhy nákladů při rozhodování, bod zvratu, kalkulace.

Soubor Kalkulace
Soubor Cyklická kalkulace
Soubor Cyklická kalkulace (Mathematica)
Soubor Příspěvek na úhradu
Soubor Příspěvek na úhradu (Mathematica)
Soubor 4. a 5. Přednáška - Finanční matematika

Střadatel, zásobitel, anuita a penzijní agent.

Soubor 6. a 7. Kritéria efektivnosti

Základní kritéria efektivnosti, jejich výhody a nevýhody.

URL Záznam z přednášky - Základní kritéria ekon. efektivnosti

Podívejte se na záznam z přednášky. Byla probraná následující témata:

Typy investic
Typy kritérií
Doba splacení/návratnost
Čistá současná hodnota (NPV)
Vnitřní výnosové procento (IRR)
Grafická interpretace NPV, IRR
Zásady ekonomického hodnocení investic
Nominální/reálná hodnota, inflace
RPSN

Soubor Finanční matematika

Obecné funkce finanční matematiky v Mathematice.

Soubor RPSN

Výpočet RPSN a odkazy na zákony.

Soubor RPSN

Výpočet RPSN v Mathematice.

Soubor Agent penzijního fondu

Ukázka řešení v Mathematice.

Soubor 8. Přednáška - Právní formy podnikání

Právnická a fyzická osoba, ASPI

Soubor 9. Přednáška - Daně

Základní typy daní.

URL Záznam z přednášky - Daně

9. přednáška obsahuje témata:
Základní funkce daní
Daňový subjekt, Předmět daně, Sazba daně
Přímé/nepřímé daně
Pojistné (sociální/zdravotní)
Daně a státní rozpočet
Účetnictví
Daňová evidence
Daňová soustava
Daňový štít
DPH
Spotřební daně
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob
Výpočet daně
Natočeno dne 19.4.2016 na FEL ČVUT v Praze

Soubor 10.Přednáška - Dlouhodobé financování

Dlouhodobé financování.

URL Záznam z přednášky - Dlouhodobé financování

10. přednáška obsahuje témata:
Obligace
Hodnota obligace
Vliv úrokové míry na cenu obligace
Druhy obligace
Akcie
Práva akcionáře
Cena akcie
Typy akcií
Leasing
Natočeno dne 26.4.2016 na FEL ČVUT v Praze

Soubor 11. Krátkodobé financování

Krátkodobé financování. Směnka, leasing jako pronájem i finanční leasing - dokončení dlouhodobého financování.

URL Záznam z přednášky - Krátkodobé financování

8. přednáška obsahuje témata:
Likvidita (pokladniční poukázky, cenné papíry,…)
Obchodní úvěr
Směnka
Faktoring
Franšízing
Natočeno dne 12.4.2016 na FEL ČVUT v Praze

URL Finanční krize

Jak lze s nadhledem popsat vznik a důvody finanční krize.

URL Finanční investoři

Další originální video stejné dvojice.

URL Rozvaha

Super video o tom, co je rozvaha a další finanční výkazy. Možná někde najdu i českou dabovanou verzi, která vyšla pod názvem Hora zvaná bilance.

URL Signály rukou na burze

Krátké video pro zájemce. Co znamenají signály rukou na burze? Škoda, že se obchodování přesouvá výhradně k počítačům ...

URL Příklady čtyř finančních krizí na burze

Projděte si grafy i komentáře o čtyřech největších dlouhodobých krizových událostech americké burzy.

URL Směnky

Jedna aktuální informace ke směnkám, i když trochu smutná. 

Soubor 12. Přednáška - Řízení času, konfliktní rozhodovací situace

Řešení konfliktních rozhodovacích situací, řízení času.

Cvičení Soubor 1. Pravidla a zásady cvičení, podmínky klasifikovaného zápočtu. Majetková a kapitálová struktura podniku.

1. cvičení

Soubor 2. - 3. Struktura výsledovky a Cash flow. Vzájemné vztahy účetních výkazů.

2. a 3. cvičení

Soubor 4. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady, analýza bodu zvratu.

4. cvičení

Soubor Daňové a účetní odpisy

4. Cvičení

Soubor 5. Metody kalkulace nákladů.

5. cvičení

Soubor 6. Základy úrokového počtu

6. Základy úrokového počtu

Soubor 8. týden - Financování podniku

Cviceni 8 Financování podniku

Soubor 9. týden - Finanční analýza

Materiály k 9. cvičení - WACC, ROE, ROA

Soubor 10. týden - kritéria ekonomické efektivnost

NPV, IRR

Soubor 11.týden

Daně

Soubor 12. týden - Pracovní smlouvy a druhy úvazků

12. týden - Pracovní smlouvy a druhy úvazků

Soubor 13. týden - Krátkodobé financování

13. týden - Krátkodobé financování - akcie a obligace

Wiki Soubor Dodatek k úrokovému počtu

Dodatek k úrokovému počtu