Topic outline

 • A1M14SP2, B1M14ESP - Elektrické stroje a přístroje 2

  Kontaktní a polovodičové spínací přístroje v sítích nízkého napětí. Základní topologie třífázových spínačů a namáhání jejich komponent, výkonové spínače a systémy s moderními polovodičovými součástkami a obvody jejich řízení, ochranné obvody polovodičových spínačů, zkoušení elektrických přístrojů. Základy obecné teorie elektrického stroje. Magnetické pole. Základy komutace. Transformátor, účinnost, úbytek napětí. Přechodné děje - připínání na síť, zkrat. Matematický model synchronního a asynchronního stroje. Točivé magnetické pole. Asynchronní stroj, spouštění a řízení otáček. Vliv harmonických složek magnetického pole. Jednofázový asynchronní motor. Práce synchronního stroje do samostatné zátěže a na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost. Přechodné děje, zkrat
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD1M14SP2
  Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M14SP2

  • Přednášky

  • Cvičení

  • Doporučená literatura

   1.   Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2007
   2.   Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006
   3.   Mindl,P., Novotný,V.: Měření a zkoušení elektrických přístrojů, Praha, ČVUT 2001
   4.   Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P. Elektrické stroje. Praha: ČVUT. 2001
   5.   Petrásek, F. Elektrické stroje - Laboratorní měření. Praha: ČVUT. 2000