Čínština A0B04CIN
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro úplné začátečníky. Student se seznámí s výslovností čínštiny, principy psaní čínských znaků a stavbou čínské věty. Společně s navazujícím předmětem Čínština 2 provede kurz postupně studenta nejčastějšími konverzačními situacemi, ve kterých se člověk může ocitnout při pobytu v Číně nebo na Tchaj-wanu.
Study targets
Zvládnutí základů jazyka: výslovnosti čínských hlásek a tónů, používání zápisu pchin-jin, pravidel psaní čínských znaků, struktury čínské věty. Absolvent kurzu by měl ovládat základní čínské konverzační a zdvořilostní fráze a umět se zapojit do jednoduchých konverzačních situací. Rovněž by měl umět přečíst a napsat množství nejpoužívanějších čínských znaků.
Course outlines
1. Úvod: co je to obecná standartní čínština, kde se používá a jaký je zhruba systém čínského jazyka. Úvod do výslovnosti čínštiny.

2. Výslovnost čínštiny - pokračování a procvičování. Úvod do čínských znaků: jejich tvorba, psaní čínských slov.

3. Základní fráze, pozdravy, omluvy a poděkování, etc. Základní čínská věta - slovesný vs. adjektivální přísudek.

4. Představování se. Gramatika: tvoření otázek, tázací zájmena.

5. Procvičování základních konverzačních frází, psaní znaků. Jednoduché nápisy a cedule v čínských znacích.

6. Konverzace: národnost a původ. Gramatika: předložkové vazby. Procvičování výslovnosti a čínských znaků.

7. Čísla. Konverzace o rodině.

8. Procvičování gramatiky: částice "le" používaná pro vyjádření minulého času a dokončenosti, nový slovní druh - numerativy - používaný při počítání věcí.

9. Hodiny, data, části dne.

10. Procvičování čísel, hodin, etc. Gramatika: částice "le" používaná pro vyjádření změny stavu, zdvojování sloves pro zjemnění výpovědi.

11. Konverzace: plány do budoucna a různé činnosti.

12. Srovnávání. Gramatika: modální slovesa (chtít, muset, přát si...) a předložky.

13. Opakování probrané látky.

14. Závěrečný test.
Literature
Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. London: Hodder Education, 2003.

Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Chinese Script. London: Hodder Education, 2003.
Requirements
Splnění závěrečného testu na 65%. Průběžná účast a aktivita při hodinách.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)