French language 2 A0B04F2
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.
Study targets
Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.
Course outlines
Týden 1 + 2:
Se saluer, se présenter.
L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném.

Týden 3 + 4:
L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller.
Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant.

Týden 5 + 6:
L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném.
Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky.

Týden 7 + 8:
Opakování. Test I.
L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena.

Týden 9 + 10:
L 10 - Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on.
Zájmeno quel.

Týden 11 + 12:
L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20.
Opakování. Test II.

Týden 13 + 14:
Oprava testu, zápočty.
Exercises outlines
Týden 1 + 2:
Se saluer, se présenter.
L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném.

Týden 3 + 4:
L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller.
Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant.

Týden 5 + 6:
L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném.
Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky.

Týden 7 + 8:
Opakování. Test I.
L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena.

Týden 9 + 10:
L 10 - Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on.
Zájmeno quel.

Týden 11 + 12:
L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20.
Opakování. Test II.

Týden 13 + 14:
Oprava testu, zápočty.


Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.
Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.
V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Literature
Literatura :
Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 7 - 11
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.
Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.
V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)