French Language 3 A0B04F3
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.
Study targets
Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.
Course outlines
Týden 1,2:
L12 - Opakování. Orientace v prostoru. Popis bytu.

Týden 3,4:
L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir.

Týden 5,6:
L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Os. zájmena v postavení předmětu přímého.

Týden 7:
Opakování. Test I.

Týden 8,9:
L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled.
Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost.

Týden 10,11:
L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium.
Zvratná slovesa. "Y" ve významu "tam". Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování.

Týden 12:
Opakování. Test II.

Týden13,14:
L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva.
Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso "mettre".
Oprava testu, zápočty.

Exercises outlines
Týden 1,2:
L12 - Opakování. Orientace v prostoru. Popis bytu.

Týden 3,4:
L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir.

Týden 5,6:
L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Os. zájmena v postavení předmětu přímého.

Týden 7:
Opakování. Test I.

Týden 8,9:
L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled.
Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost.

Týden 10,11:
L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium.
Zvratná slovesa. "Y" ve významu "tam". Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování.

Týden 12:
Opakování. Test II.

Týden13,14:
L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva.
Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso "mettre".
Oprava testu, zápočty.


Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.
Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.
V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Literature
Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 12 - 16
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu:

Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů.
Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%.
V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu.

V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)