Příprava na FCE 4

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Příprava na FCE 4 - A0B04FCE4

Kredity 2
Semestry oba
Zakončení zápočet
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2C
Anotace
Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, FCE2 a FCE3 , nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě.
Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.
Cíle studia
Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..
Osnovy přednášek
Week 1 Who are you again
Reading: Identity crisis, Speaking, Vocabulary: phrasal verbs with come

Week 2 Who are you again
Grammar: modal verbs, Vocabulary: useful phrases, Speaking

Week 3 Who are you again
Vocabulary: expressions with mind, Use of English

Week 4 Who are you again
Listening: multiple choice, Grammar: reflexive pronouns, Writing: informal email


Week 5 Say what you mean
Listening, Vocabulary: say, speak, talk, tell

Week 6 Say what you mean
Grammar: pronouns, Speaking: interview, Key word transformation

Week 7 Say what you mean
Reading: Inside a dogś world, Vocabulary: idioms-animals, Speaking

Week 8 Say what you mean
Grammar: subject/verb agreement, Use of English

Week 9 Progress test 11 - 14

Week 10 Exam Maximizer - Additional Materials

Week 11 Exam Maximizer - Additional Materials

Week 12 Mock Test

Week 13 Mock Test Revision

Week 14 Evaluation of final test, credits
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
Materiály: Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard
New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007) Unit 13- 14

Požadavky
Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně.
Během semestru píší studenti tři testy dosáhnout 65% z daných bodů.
Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.