Japonština - A0B04JAP

Kredity 2
Semestry oba
Zakončení zápočet
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2C
Anotace
Kurz je určen pro studenty, kteří mají zájem seznámit se s netradičním jazykem, především však pro studenty, kteří se chystají vyjet do Japonska v rámci výměnných studijních pobytů. Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a úvod do znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.
Cíle studia
Cílem předmětu je seznámit studenty s netradičním jazykem a kulturou.
Osnovy přednášek
1 Úvod do studia japonštiny, úvod do písma
2 Genki lekce 1 první část, hiragana
3 Genki lekce 1 druhá část, hiragana
4 Dokončení Genki lekce 1, Genki lekce 2 úvod, hiragana
5 Genki lekce 2 druhá část, hiragana a úvod do katakany
6 Genki lekce 2 třetí část, katakana
7 Genki lekce 3 první část, katakana
8 Genki lekce 3 druhá část, katakana
9 Genki lekce 3 třetí část, katakana
10 Genki lekce 3 čtvrtá část, Genki lekce 4 úvod, katakana
11 Genki lekce 4 druhá část, úvod do kandži
12 Genki lekce 4 třetí část, kandži
13 Genki lekce 4 čtvrtá část, opakování
14 Záverečné opakování
Osnovy cvičení
1 Úvod do studia japonštiny, úvod do písma
2 Genki lekce 1 první část, hiragana
3 Genki lekce 1 druhá část, hiragana
4 Genki lekce 1 třetí část, Genki lekce 2 úvod, hiragana
5 Genki lekce 2 druhá část, hiragana a úvod do katakany
6 Genki lekce 2 třetí část, katakana
7 Genki lekce 3 první část, katakana
8 Genki lekce 3 druhá část, katakana
9 Genki lekce 3 třetí část, katakana
10 Genki lekce 3 čtvrtá část, Genki lekce 4 úvod, katakana
11 Genki lekce 4 druhá část, úvod do kandži
12 Genki lekce 4 třetí část, kandži
13 Genki lekce 4 čtvrtá část, opakování
14 Záverečné opakování
Literatura
Materiály budou poskytnuty
Požadavky
Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti jazyka