French conversation 1

You don't have access to the course
French conversation 1 A0B04KF2
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce mírně pokročilí až pokročilí. Pokrývá témata z každodenního života - společenské kontakty, město a jeho pamětihodnosti, kultura, studium a práce.
Study targets
Rozšiřit slovní zásobu běžných témat
z každodenního života včetně studia a zaměstnání.
Course outlines
1. Se présenter, se connaître. Ma ville. Prague.
2. Paris et ses monuments.
3. Les musées et les expositions.
4. Le théatre, le cinéma.
5. La bibliotheque.
6. Le travail, les professions.
7. Le CV, la lettre de motivation.
8. L´entretien d´embauche.
9. Exposés des étudiants.
10. Exposés des étudiants.
11. Révision, jeux de role.
12. Test final.
13. Corrigé du test.
14. Evaluations.
Exercises outlines
1. Se présenter, se connaître. Ma ville. Prague.
2. Paris et ses monuments.
3. Les musées et les expositions.
4. Le théatre, le cinéma.
5. La bibliotheque.
6. Le travail, les professions.
7. Le CV, la lettre de motivation.
8. L´entretien d´embauche.
9. Exposés des étudiants.
10. Exposés des étudiants.
11. Révision, jeux de role.
12. Test final.
13. Corrigé du test.
14. Evaluations.

Podmínky pro získání zápočtu:
Docházka, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů.
Přednes prezentace ve francouzském jazyce.
V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Literature
Pravda, Pravdová: Francouzská konverzace; materiály katedry
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu:
Docházka, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů.
Přednes prezentace ve francouzském jazyce.
V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)