German conversation 2

You don't have access to the course
German conversation 2 A0B04KN2
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty s dobrou znalostí jazyka a se zájmem o prohloubení komunikativních dovedností, rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.
Study targets
Cílem studia je rozšíření slovní zásoby a schopností pohotově reagovat na témata z oblasti soukromé i profesní, jakož i na bezprostředně vzniklé aktuální situace.
Course outlines
Týden 1.
Seznámení, představení, cíle předmětu, konverzační cvičení.
Týden 2.
Auto a technika
Týden 3.
Popis osoby - vzhled a charakterové vlastnosti.
Týden 4.
Části těla
Týden 5.
Potraviny
Týden 6.
Orientace ve městě
Týden 7.
Doprava.
Týden 8.
Životní prostředí.
Týden 9.
Povolání
Týden 10.
Přijímací pohovor
Týden 11.
Nereálná přání
Týden 12.
Reálie německy mluvících zemí
Týden 13.
Vánoce / Velikonoce
Týden 14.
Zimní sport / Domov

Exercises outlines
Týden 1.
Seznámení, představení, cíle předmětu, konverzační cvičení.
Týden 2.
Auto a technika
Týden 3.
Popis osoby - vzhled a charakterové vlastnosti.
Týden 4.
Části těla
Týden 5.
Potraviny
Týden 6.
Orientace ve městě
Týden 7.
Doprava.
Týden 8.
Životní prostředí.
Týden 9.
Povolání
Týden 10.
Přijímací pohovor
Týden 11.
Nereálná přání
Týden 12.
Reálie německy mluvících zemí
Týden 13.
Vánoce / Velikonoce
Týden 14.
Zimní sport / Domov


Požadavky pro zápočet:
Pravidelná docházka, aktivní účast a příprava prezentace na vybrané téma.
Literature
Materiály K 13104
Requirements
Požadavky pro zápočet:
Pravidelná docházka, aktivní účast a příprava prezentace na vybrané téma.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)