Spanish conversation 1

You don't have access to the course
Spanish conversation 1 A0B04KS1
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích.

Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams.

V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).
Study targets
Důraz se klade na získání větší jistoty v porozumění rodilým mluvčím a na zvýšení pohotovosti při vyjadřování ve španělštině. Aktivizují se již získané znalosti a dovednosti a rozšiřuje se slovní zásoba. V menší míře se opakuje a probírá i mluvnice.
Course outlines
Reálie Španělska a Hispánské Ameriky.
Zlepšení komunikačních schopností.
Použití gramatiky v praxi.
Slovní zásoba:
-město, budovy
-dopravní prostředky
-cestování
-vyprávění v minulosti
-oslavy
-biografie
-zkušenosti
Exercises outlines
1.- Město.

2.- Volný čas. Záliby.

3.- Denní rutina.

4.- Španělsko a Hispánská Amerika.

5.- Cestování.

6.- Vzdělání.

7.- Media

8.- Bydlení

9.- Jídlo. Restaurace.

10.- Nakupování.

11.- Biografie.

12.- Vyprávění v minulosti.

13.- Oslavy.

14.- Neformální španělština.
Literature
Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.
O.Macíková/L.Mlýnková: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda 2008
Requirements
Doporučená vstupní znalost jazyka na úrovni A1/A2 evropského referenčního rámce.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)