German language 2 A0B04N2
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Předmět navazuje na Německý jazyk 1 a je určen pro tzv. falešné začátečníky se znalostí základní slovní zásoby a povědomím o základních gramatických jevech. Oproti klasickým začátečníkům má výuka rychlejší tempo. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.
Study targets
Cílem kurzu je zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.
Course outlines
1.týden
L.5 Hodiny. Průběh dne. Slovesa s odlučitelnou předponou.
2.týden
L.5 Termíny a schůzky. Věta tázací s tázacími slovy "wann", "von wann", "bis wann". Předložky s časovými údaji "am", "um", "von", "bis".
3.týden
L.5 Zpoždění a omluva za zpoždění. Zápor "nicht". Préteritum slovesa "haben".
4.týden
TEST L.5
L.6 Cesta do práce.
5.týden
L.6 Orientace. Řadové číslovky.
6. týden
Předložky "in", "neben", "unter", "auf", "vor", "hinter", "an", "zwischen", "bei" se 3. pádem.
7.týden
TEST L.6
L.6 Povolání. Popis činnosti.
8.týden
L.7 Způsobová slovesa "müssen" a "können". Představování, vizitky.
9.týden
L.7 Přivlastňovací zájmena a zájmeno "kein" ve 4. pádě. Všední den.
10.týden
TEST L.7
L.8 Exkurze v Berlíně. Orientace ve městě.
11.týden
L.8 Kam chodí turisté? Předložky vyjadřující směr.
12.týden
L.8 TEST L8. Plán exkurze.
13.týden
L.8 Vyhodnocení testu. Opakování.
14.týden
Zápočtový test

K získání zápočtu se požaduje pravidelná účast a splnění všech zadaných úkolů včetně zápočtového testu.

Při přechodu na online formu studia se mohou podmínky případně změnit.
Exercises outlines
1.týden
L.5 Hodiny. Průběh dne. Slovesa s odlučitelnou předponou.
2.týden
L.5 Termíny a schůzky. Věta tázací s tázacími slovy "wann", "von wann", "bis wann". Předložky s časovými údaji "am", "um", "von", "bis".
3.týden
L.5 Zpoždění a omluva za zpoždění. Zápor "nicht". Préteritum slovesa "haben".
4.týden
TEST L.5
L.6 Cesta do práce.
5.týden
L.6 Orientace. Řadové číslovky.
6. týden
Předložky "in", "neben", "unter", "auf", "vor", "hinter", "an", "zwischen", "bei" se 3. pádem.
7.týden
TEST L.6
L.6 Povolání. Popis činnosti.
8.týden
L.7 Způsobová slovesa "müssen" a "können". Představování, vizitky.
9.týden
L.7 Přivlastňovací zájmena a zájmeno "kein" ve 4. pádě. Všední den.
10.týden
TEST L.7
L.8 Exkurze v Berlíně. Orientace ve městě.
11.týden
L.8 Kam chodí turisté? Předložky vyjadřující směr.
12.týden
L.8 TEST L8. Plán exkurze.
13.týden
L.8 Vyhodnocení testu. Opakování.
14.týden
Zápočtový test.

Průběžné testy jsou bodovány.
K získání zápočtu se požaduje pravidelná účast a splnění všech zadaných úkolů včetně zápočtového testu.

Při přechodu na online formu studia se mohou podmínky případně změnit.
Literature
Funk, Kuhn, Demme: STUDIO D A1 (nakl. Fraus), lekce 5 - 8
Requirements
Podmínky pro získání zápočtu:
K získání zápočtu se požaduje pravidelná účast a splnění všech zadaných úkolů včetně zápočtového testu.

Při přechodu na online formu studia se mohou podmínky případně změnit.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)