Russian language 2 A0B04R2
Credits 2
Semesters Both
Completion Assessment
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2C
Annotation
Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma a jednoduchou komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R1
Study targets
Cíl kurzu: Rozšíření slovní zásoby, znalosti dalších gramatických pravidel, ruských reálií a zdokonalení komunikativních dovedností.
Course outlines
1. týden: Opakování
2. - 4. týden: 5. lekce
5. - 7. týden: 6. lekce, 1. test
8.- 10. týden: 7. lekce
11. - 13. týden: 8. lekce, 2. test
14. týden: Opakování, zápočty
Exercises outlines
Témata a situace: volný čas, pozvání, seznamování, dopisování, jak překonávat jazykové obtíže, žádost o informace, já a moje rodina, škola a studium, profese a povolání, zájmy. Gramatika: další slovesa v přítomném čase včetně zvratných a se změnou kmenové souhlásky, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen a podstatných jmen.
Literature
Jelínek, S. a kol.: Raduga po-novomu 1. Fraus, Plzeň 2009 (5. -8.lekce). Materiály k304
Requirements
Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí 2 testů.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)