Komunikace a měření v multimediální technice

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Komunikace a měření v multimediální technice - A2B37KMM

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 0P+4L+2D
Anotace
Cílem předmětu je rozšířit znalosti a zejména posílit praktickou aplikovatelnost těchto znalostí z oblasti zvuku, obrazu a komunikace v multimediálních systémech. V oblasti zvuku je stěžejní zaměření na elektroakustické měniče používané v moderních elektronických a komunikačních zařízeních, jejich praktické použití a zejména propojení s digitálními částmi těchto systémů. V oblasti obrazu se jedná zejména o praktické aspekty získání a zpracování obrazové informace na moderním dostupném hardware. Část zaměřená na komunikaci v multimediálních systémech pokrývá měření týkající se přenosu zvukových a obrazových dat.
Předmět je určen pro studenty závěrečného ročníku bakalářského studia. Přidanou hodnotou je rozšíření a zejména praktické ukotvení získaných znalostí vedoucí k jejich snadné aplikaci ať už v projektech v praxi nebo v dalším studiu.

Cíle studia
Žádná data.
Osnovy cvičení
1. Úvod, implementace základního zpracování akustických signálů
2. Zpracování signálu z mikrofonu s PDM výstupem
3. Zpracování signálu z mikrofonu s I2S výstupem, měření přenosové funkce
4. Zpracování signálu z mikrofonu s TDM výstupem, směrový systém
5. Měření na miniaturních reproduktorech, nelineární zkreslení
6. Měření na ultrazvukových měničích, měření vzdálenosti.
7. Připojení kamery, obslužný program, základní operace nad obrazem v reálném čase.
8. Předzpracování videa (např. vyvážení bílé, potlačení šumu, doostřování, stabilizace, barevné klíčování).
9. Komprese, záznam a streamování videa.
10. Úvod do měření v multimediálních bezdrátových systémech, časová, frekvenční a signálová doména
11. Měření na systému digitální televize
12. Měření na systému digitálního rozhlasu
13. Měření na systému bezdrátové datové komunikace
14. Prezentace semestrální práce, hodnocení, zápočet
Literatura
Vzhledem k šíři předmětu není určena povinná literatura, pouze doporučená:
1. Škvor, Z., Elektroakustika a akustika, ČVUT 2012
2. Matthias Geier, Play and Record Sound with Python, https://python-sounddevice.readthedocs.io/ , MIT, 2021
3. Ashwin Pajankar, Raspberry Pi Image Processing Programming: Develop Real-Life Examples with Python, Pillow, and SciPy, Apress, 2017
4. Sandipan Dey, Hands-On Image Processing with Python: Expert techniques for advanced image analysis and effective interpretation of image data, Packt Publishing, 2018
5. Dobeš, J., Žalud, V.: Moderní radiotechnika. BEN, 2006, ISBN 80-7300-132-2.

Požadavky
Aktivní účast na cvičení (laboratorní úlohy), odevzdání semestrální práce, obojí bude hodnoceno.