Měření v budovách

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Měření v budovách - A5M38MEB

Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+1L
Anotace
Předmět seznámí studenty s principy využívanými pro měření základních fyzikálních veličin v budovách. Protože většina měřených veličin je převedena na elektrický signál a v této formě vyhodnocována, je podán i přehled měření vybraných elektrických veličin. Předmět je určen zejména pro studenty, kteří neabsolvovali v bakalářské etapě předměty Elektrická měření a Senzory a převodníky na elektrotechnické fakultě. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M38MEB
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Měření v budovách - přehled, základní metody a parametry 2. Měřicí zesilovače a filtry
3. Měření napětí, synchronní detekce
4. Měření proudu a kmitočtu
5. Měření odporů a impedancí
6. A/D a D/A převodníky
7. Měření výkonu a spotřeby energie
8. Měřicí a testovací přístroje: osciloskop, multimetr, generátor, spektrální a logický analyzátor
9. Optoelektronické a ultrazvukové senzory
10. Odporové senzory
11. Kapacitní senzory
12. Magnetické senzory
13. Opakování, řešení příkladů
Osnovy cvičení
1. Osciloskop, arbitrary generátor
2. Měření napětí a proudu
3. Měřicí zesilovače
4. Vyhodnocení signálu odporových snímačů
5. Měření impedancí a admitancí, vektorvoltmetr
6. Měření výkonu a energie, statický elektroměr
Literatura
[1] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007
[2] Platil, A., Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT, Praha 2004 (dotisk 2006) [3] Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2003 (2. vydání)
[4] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta ČVUT, Praha 2007 (dotisk 1.vydání)
Požadavky
Předmět není určen pro absolventy elektrotechnických bakalářských programů.