Elektrické pole a obvody - A8B17EFC

Kredity 4
Semestry letní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P+1S
Anotace
Žádná data.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Klasifikace prostředí.
2. Základní Faradayovy pokusy a závěry.
3. Veličiny pole: potenciál(y), intenzity a indukce.
4. Gaussova věta pro elektrostatiku, pole bodového, liniového a plošného náboje.
5. Náboj v pohybu – elektrický proud. Elektrický odpor a vodivost.
6. Magnetické pole přímého vodiče protékaného proudem.
7. Kapacita a indukčnost.
8. Elektrické zařízení vs. elektrický obvod. Kvazistacionární elektromagnetické pole. Obvodové veličiny – elektrické
napětí, elektrický proud. Okamžitý výkon napětí a proudu, práce, energie.
9. Časové průběhy obvodových veličin. Charakteristické hodnoty periodických veličin. Energie, práce, okamžitý výkon.
10. Obvodové prvky. Elektrický obvod – model elektrického zařízení.
11. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.
12. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.
13. Lineární odporové obvody. Elementární metody analýzy.
14. Magnetické obvody.
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. Mayer: Aplikovaný elektromagnetizmus. KOPP České Budějovice, 2012.
2. Hayt, W., Buck, J. Engineering Electromagnetics, 9-th ed., McGraw-Hill 2019
3. Havlíček, V., Pokorný M., Zemánek I.: Elektrické obvody 1, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2018
4. Čmejla, R., Havlíček, V., Zemánek, I.: Základy teorie elektrických obvodů 1 - cvičení, Česká technika - nakladatelství
ČVUT, Praha, 2009
5. Irwin, J. D., Nelms R. M.: Basic engineering circuit analysis: / 9th ed., Wiley, 2008
6. Nilsson: Electric circuits, Prentice Hall 2004
7. R. L. Boylestad: Introductory Circuit Analysis, Merril Publishing Company, 1987.
8. D. E. Scott: An Introduction to Circuit Analysis, McGraw-Hill Book Company, 1987
9. Floyd T. L.: Principles of Electric Circuits, Conventional Current Version, 8th ed., Pearsen Prentice Hall
10. Alexander Ch. K., Sadiku M., N. O.: Fundamentals of Electric Circuits, 3rd ed., Mc Graw Hill
Požadavky
Žádná data.