Elektronická měření - A8B38EME

Kredity 4
Semestry letní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+1L
Anotace
Předmět je zaměřen na výklad základních pojmů metrologie a aparátu nejistot měření. Seznamuje studenty se základními
principy i s vybranými pokročilými metodami měření, používanými zejména v elektronice, telekomunikacích a
radiokomunikacích.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Metrologie - věda o měření, obecné a teoretické problémy měření, nejistoty
2. Obecné struktury a principy měřicích přístrojů (analogových, číslicových)
3. Generátory signálů, referenční zdroje, normály (obecně)
4. Pojem linearity v měření, zkreslení
5. Principy měření střední a efektivní hodnoty, detekce špiček
6. Principy AD převodníků, sigma delta, ultrarychlé s elektrooptickým jádrem
7. Dithering, číslicový multimetr s vysokým rozlišením, principy DA převodníků
8. Principy a metodika měření času, frekvence a fáze, princip fázové synchronizace a přímé číslicové syntézy
9. Principy a metodika měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření výkonu
10. Principy a metodika měření elektrického odporu, kapacity a indukčnosti
11. Principy a metodika měření magnetické indukce a intenzity
12. Princip analogového a digitálního osciloskopu, spektrálního analyzátoru a měřicího přijímače, spektrální analyzátory pracující v reálném čase
13. Principy systémů pro automatizované, vícekanálové měření, sběr dat (PC)
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
[1] John G. Webster: The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook. CRC Press Inc., 1998
[2] Haasz, Sedláček: Uncertainties in Electrical Measurements, Publishing House of the CTU in Prague, 2004.
[3] Haasz, Sedláček: Electrical Measurements. Publishing House of the CTU in Prague, 2006.
Požadavky
Žádná data.