Network Optimization A8M32NOP
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 4P + 0C
Annotation
Tento pokročilý kurs navazuje na bakalářský předmět o teorii datových sítí. Projdeme detailněji techniky modelování a
řízení přenosu dat a sítí a take budeme analyzovat procesy uvnitř prvků sítě.
Course outlines
1. Modelování přenosu dat: mocninový zákon, předpovídání zátěže
2. Modelování přenosu dat: modely mobility, lokalizace
3. Architektura sítě: topologie/systémy měnící se v čase
4. Architektura sítě: cloud a datová centra
5. Správa bezdrátových kanálů: multiplexing (TDM, FDM)
6. Správa bezdrátových kanálů: multiplexing II. (SDM, MIMO)
7. Rozdělení zátěže v síti: rozvrhování, vyrovnávání zátěže
8. Architektury sítě: centralizovaná a distribuovaná správa, prvky
9. Procesy uvnitř prvku: vyhledávání adresy (trie, Bloomovy filtry)
10. Procesy uvnitř prvku: třídění, filtrování a srovnávání vzorků
11. Procesy uvnitř prvku: přepínání (vstupní / výstupní fronty)
12. Pokročilé řízení toků
13. Teorie pravidel mezidoménového směrování
14. Shrnutí a opakování
Literature
1. James F. Kurose, Keith W. Ross - Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, 2010.
2. G. Varghese - Network Algorithmics,: An Interdisciplinary Approach to Designing Fast Networked Devices.
Morgan Kaufmann, 2004.
3. Timothy G. Griffin and João Luís Sobrinho - Metarouting. SIGCOMM 2005.
4. Jean-Yves Le Boudec, Patrick Thiran - Network Calculus. Springer, 2001.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)