Pozemní a družicové rádiové spoje

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Pozemní a družicové rádiové spoje - AD2M17PDS

Kredity 6
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 14+6c
Anotace
Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu), včetně výpočtů rušení na pevných spojích i rádiových sítích a frekvenční koordinace. Návrhové postupy vycházejí především z mezinárodních doporučení ITU-R. Pozornost je věnována i perspektivním rádiovým systémům, např. inteligentním anténním soustavám. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD2M17PDS
Cíle studia
Cílem předmětu je naučit studenta praktickému návrhu základních typů rádiových spojů z hlediska antén a šíření vln (signálu), včetně výpočtů rušení na pevných spojích i rádiových sítích a frekvenční koordinace.
Osnovy přednášek
1. Základní pojmy, práce s doporučeními ITU-R
2. Návrh radioreléového mikrovlnného spoje
3. Návrh pevného družicového spoje
4. Návrh LF/MF spoje
5. Návrh HF spoje
6. Návrh spojení troposférickou vlnou
7. Plánování pokrytí pro pozemní mobilní systémy
8. Plánování pokrytí pro družicové systémy
9. Analýza rušení pro směrové spoje
10. Analýza rušení v buňkových sítích
11. Softwarové nástroje pro plánování rádiových spojů a sítí
12. Metody měření pro plánování rádiových spojů a sítí
13. Adaptivní antény a perspektivní anténní struktury
14. Perspektivní radiokomunikační služby
Osnovy cvičení
1. Úvod, výpočetní aparát
2. Výpočty základních parametrů při šíření vln
3. Práce s doporučeními ITU-R a RF plánovacími sw
4. Konstrukce empirického modelu - projekt I.
5. Měření pokrytí uvnitř zástavby - experiment
6. Zpracování měřených dat a kalibrace modelu
7. Návrh HF spoje na vzdálenost větší než 4.000 km - projekt II.
8. Ionosféra a její popis, ionogramy
9. Šíření ionosférické vlny
10. Spojení ionosférickou vlnou
11. Analýza interferencí mezi pozemními spoji - projekt III.
12. Mechanizmy šíření rušivých signálů v troposféře
13. Výpočet rušení dle doporučení ITU-R
14. Prezentace výsledků projektů
Literatura
[1] Freeman, R.L., Radio System Design for Telecommunications, 3rd Edition, Wiley, 2007.
[2] Barclay L.W., Propagation of Radiowaves, 2nd edition, IEE, 2003.
[3] Doporučení ITU-R.
Požadavky
https://moodle.fel.cvut.cz/