Anglický jazyk B2-1 - B0B04B21

Kredity 3
Semestry zimní
Zakončení zápočet
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2C
Anotace
Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na jazyk akademického prostředí a procvičování obtížných gramatických jevů.
Cíle studia
Kurz je zaměřen na jazyk akademického prostředía procvičování obtížných gramatických jevů.
Osnovy přednášek
Week 1: MODULE ONE Course Introduction & Requirements
Introduction to Academic English & Academic Vocabulary
Prepositions

Week 2: MODULE TWO Reading Skills: Skimming & Scanning
Vocabulary & Word Formation

Week 3: MODULE THREE Academic Writing - What is an Essay?
Writing the Introduction to an Essay

Week 4: MODULE FOUR Reading: Cause & Effect Markers
Prepositions & Collocations
Key Word Sentence Transformations

Week 5: MODULE FIVE Listening Exercise (Prepositions)
Countable & Uncountable Nouns
Prefixes

Week 6: MODULE SIX Midterm Test

Week 7: MODULE SEVEN Modal Verbs
Reading for Detail

Week 8: MODULE EIGHT Listening Practice
Writing Good Paragraphs (Recognizing Topic & Supporting Sentences)

Week 9: MODULE NINE Grammar / Vocabulary: Reporting Verbs

Week 10: MODULE TEN Listening Practice
Comparing and Contrasting
Conjunctions and Sentence Connectors

Week 11: MODULE ELEVEN Reading in Detail (Preposition Practice)
-IC / -ICAL ENDINGS

Week 12: MODULE TWELVE Final Test

Week 13: Spare week

Week 14: Credits
Osnovy cvičení
Week 1: MODULE ONE Course Introduction & Requirements
Introduction to Academic English & Academic Vocabulary
Prepositions

Week 2: MODULE TWO Reading Skills: Skimming & Scanning
Vocabulary & Word Formation

Week 3: MODULE THREE Academic Writing - What is an Essay?
Writing the Introduction to an Essay

Week 4: MODULE FOUR Reading: Cause & Effect Markers
Prepositions & Collocations
Key Word Sentence Transformations

Week 5: MODULE FIVE Listening Exercise (Prepositions)
Countable & Uncountable Nouns
Prefixes

Week 6: MODULE SIX Midterm Test

Week 7: MODULE SEVEN Modal Verbs
Reading for Detail

Week 8: MODULE EIGHT Listening Practice
Writing Good Paragraphs (Recognizing Topic & Supporting Sentences)

Week 9: MODULE NINE Grammar / Vocabulary: Reporting Verbs

Week 10: MODULE TEN Listening Practice
Comparing and Contrasting
Conjunctions and Sentence Connectors

Week 11: MODULE ELEVEN Reading in Detail (Preposition Practice)
-IC / -ICAL ENDINGS

Week 12: MODULE TWELVE Final Test

Week 13: Spare week

Week 14: Credits
Literatura
viz http://jazyky.fel.cvut.cz
Doporučená literatura: Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student?s Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press.
Doporučená literatura ke gramatice:
Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP
Collins Cobuild English Grammar
Požadavky
znalosti na úrovni B1