Distribuce elektrické energie

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Distribuce elektrické energie - B1M15DEE

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2S
Anotace
Předmět seznamuje studenty s oblastí kvality elektrické energie, vybavením a chráněním zařízení v sítích vvn a vn, vlastnostmi a prvky inteligentních elektrických sítí a využívanými měřicími a komunikačními technologiemi.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Energetická rušení, vyšší harmonické
2. Kolísání napětí, flicker, nesymetrie
3. Filtračně kompenzační prostředky
4. Koncepce elektrických stanic
5. Vybavení elektrických stanic
6. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? distanční ochrana
7. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? ostatní ochrany
8. Systémové chránění
9. Inteligentní přenosové a distribuční sítě
10. Principy komunikace po silnoproudých vedeních, PLC, BPL
11. Systémy HDO, Smart Metering
12. Sítě ICT v energetice
13. Inteligentní budovy a inteligentní domácnosti
14. Rezerva
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2.
Tlustý, J. a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04940-2.
Schlabbach, J., Blume, D., Stephanblome, T.: Voltage quality. London, 2001, ISBN 0-85296-975-9.
Grym, R. a kol.: Chránění III. IRIS, 2005, ISBN 80-903540-5-X.
www.powerwiki.cz
Požadavky
Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.