Distribution of Electrical Energy

You don't have access to the course
Distribution of Electrical Energy B1M15DEE
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching Czech
Extent of teaching 2P+2S
Annotation
Předmět seznamuje studenty s oblastí kvality elektrické energie, vybavením a chráněním zařízení v sítích vvn a vn, vlastnostmi a prvky inteligentních elektrických sítí a využívanými měřicími a komunikačními technologiemi.
Course outlines
1. Energetická rušení, vyšší harmonické
2. Kolísání napětí, flicker, nesymetrie
3. Filtračně kompenzační prostředky
4. Koncepce elektrických stanic
5. Vybavení elektrických stanic
6. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? distanční ochrana
7. Elektrické ochrany a jejich aplikace ? ostatní ochrany
8. Systémové chránění
9. Inteligentní přenosové a distribuční sítě
10. Principy komunikace po silnoproudých vedeních, PLC, BPL
11. Systémy HDO, Smart Metering
12. Sítě ICT v energetice
13. Inteligentní budovy a inteligentní domácnosti
14. Rezerva
Literature
Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2.
Tlustý, J. a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04940-2.
Schlabbach, J., Blume, D., Stephanblome, T.: Voltage quality. London, 2001, ISBN 0-85296-975-9.
Grym, R. a kol.: Chránění III. IRIS, 2005, ISBN 80-903540-5-X.
www.powerwiki.cz
Requirements
Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.
Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)