Datové sítě

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Datové sítě - B2B32DATA

Kredity 5
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P + 2L
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základními principy komunikace v různých datových sítích a systémech. Cílem předmětu
je poskytnout studentům širší přehled protokolové komunikace pro konkrétní typy nejčastěji používaných datových sítí.
Předmět také umožňuje studentům nahlédnout do způsobů komunikace v síti Internet, včetně možnosti si prakticky
vyzkoušet realizaci modelové datové sítě v laboratoři na reálných zařízeních a implementaci jednoduchých síťových
aplikací. Cílem předmětu je také motivace studentů k dalšímu studiu dílčích detailů probírané širší problematiky
datových sítí v ostatních předmětech oboru, čímž se snaží dát těmto detailům jednotný rámec a aplikačně-systémový
vhled.
Cíle studia
Student pochopí principy fungovaní komunikace v datových sítích, potažmo v Internetu.
Osnovy přednášek
1. Úvod do datových sítí, základní pojmy, rozdělení datových sítí, historický vývoj.
2. Internet, virtualizace, cloud, sociální sítě.
3. Modely datové komunikace, formální zápis funkce komunikačního protokolu.
4. Adresace v internetu – IPv4, IPv6, princip VLSM, přidělování, překlad.
5. Aplikační protokoly – socket, web, telnet.
6. Architektura systému doménových jmen.
7. Přenos elektronické pošty v Internetu.
8. Směrování v datových sítích. AS. Směrovací algoritmy.
9. Lokální sítě. Síťové prvky v datových sítích. Virtualizace datových sítí.
10. Ethernet – koncept, nasazení, využití. VoIP.
11. Internet věcí.
12. Počítačová bezpečnost.
13. Sítě WAN (MPLS, VPN, xDSL).
14. Základní principy správy a řízení datových sítí.
Osnovy cvičení
1. Úvod do cvičení, požadavky zápočtu. Základních pojmy. BOZP.
2. Orientace v laboratoři. Diagnostické a simulační nástroje.
3. Strukturovaná kabeláž a její použití v datových sítích.
4. Adresace v IP sítích.
5. LAB: Wireshark …
6. Příprava na projekt; adresace + PT
7. LAB: El. pošta – konfigurace a diagnostika
8. LAB: Velká firemní síť – konfigurace směrování
9. Příprava na projekt; adresace + PT
10. LAB: Domácí směrovač – konfigurace AP, WAN, LAN …
11. LAB: Konfigurace eth. přepínače, VLAN
12. LAB: IoT
13. Náhradní měření. Konzultace k projektu a zápočtu.
14. Zápočtový test
Literatura
Boháč, L. - Bezpalec, P. Datové sítě. Přednášky. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2011.
Boháč, L. - Bezpalec, P. Komunikace v datových sítích. Cvičení. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.
Pužmanová, R. TCP/IP v kostce. Nakladatelství Kopp, 2004.
Požadavky
nevyžaduje žádné specifické znalosti