Pokročilé metody interaktivní editace obrazu

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Pokročilé metody interaktivní editace obrazu - B4M39AIM

Kredity 4
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2P+1C
Anotace
Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu. Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, zaostření obrazu ve frekvenční oblasti, interaktivní mapování tónů, abstrakce, tvorba hybridních obrazů, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, syntéza textur, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků a vybarvování ručních kreseb.

\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A4M39AIM
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Monadické operace
2. Fourierova transformace
3. Konvoluce
4. Lineární filtrace
5. Nelineární filtrace
6. Editace obrazu
7. Deformace obrazu 1
8. Deformace obrazu 2
9. Registrace obrazu 1
10. Registrace obrazu 2
11. Registrace obrazu 3
12. Segmentace obrazu 1
13. Segmentace obrazu 2
14. Rezerva
Osnovy cvičení
1. Monadické operace
2. Fourierova transformace
3. Konvoluce
4. Nelineární filtrace
5. Editace obrazu
6. Segmentace obrazu
Literatura
[1] He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.

[2] Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.

[3] Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.

[4] Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.

[5] Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.

[6] Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.

[7] Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.
Požadavky
Žádná data.