Základy projektového řízení

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Základy projektového řízení - B6B36ZPR

Kredity 3
Semestry zimní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 4P+4C+2D
Anotace
V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít i mimo oblast IT projektů. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu). Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.
Cíle studia
Absolvent předmětu má základní přehled o problematice řízení projektů. Jsou mu známé základní postupy řízení projektu a týmové spolupráce. Zároveň umí absolvent předmětu používat nástroje běžné při týmovém vývoji software např. issue tracker, wiki apod.
Osnovy přednášek
1. Úvod, představení projektové infrastruktury a projektová dokumentace - repositář, wiki, systém pro sledování incidentů a práce s nimi.
2. Projekt a jeho charakteristiky a fáze, základy týmové organizace a spolupráce.
3. Základy plánování a sledování průběhu projektu a jeho kvality, vyhodnocení projektu.
4. Řízení IT projektů v praxi, nejčastější chyby při řízení projektů, doporučení pro řízení projektů.
Osnovy cvičení
1. Úvod do předmětu, základy práce s repositářem a systémem pro sledování incidentů; vytvoření týmů, zadání projektů.
2. Tvorba projektové dokumentace - vize projektu, práce na projektu.
3. Plánování, práce na projektu.
4. Závěrečné prezentace a uzavření projektu.
Literatura
Povinná literatura:
J. Doležal, J. Krátký, Projektový management v praxi, Naučte se řídit projekty!, Grada, 2016
A. Svozilová, Projektový management, Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání, GRADA, 2016
M. D. Rosenau, Řízení projektů, Computer Press, 2003