Computer Networks BD6B32PSI
Credits 5
Semesters Winter
Completion Assessment + Examination
Language of teaching undefined
Extent of teaching 14P + 6C
Annotation
Předmět je věnován architektuře a technologiím počítačových sítí, a metodám dovolujícím propojení odlišných sítí do jednotné sítě - Internetu. Cílem je seznámit studenty s velice rychle se měnící problematikou počítačových sítí a s principy funkce, návrhu, ladění a využití počítačových sítí k přenosu informací. Studenti si také osvojí základní metody a principy programování přenosu dat a parametrizaci různých síťových zařízení na praktických úlohách. Výuka bude směrována jednak na výuky standardních mechanismů, ale také zcela nových principů jako jsou softwarově definované sítě. Praktická cvičení jsou zaměřena na programování jednoduchých síťových aplikací a konfiguraci síťových prvků. Cvičení jsou zčásti seminární, zaměřená na prohloubení síťových znalostí, zčásti praktická (laboratorní cvičení), zaměřená na programování síťových aplikací, konfiguraci sítí a jejich prvků.
Course outlines
1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. OSI model.
2. Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.
3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.
4. Síťová vrstva. Směrování.
5. Propojování sítí: huby, bridge, routery.
6. Protokoly transportní vrstvy. Protokolová rodina TCP/IP v 4.
7. IPv6: vlastnosti, adresace, bezpečnost, mobilita.
8. Řízení toku. QoS.
9. Adresářové služby: DNS, X.500.
10. Bezpečnost: principy, symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis.
11. Zabezpečení sítě: pravidla, firewally, NAT, ssh, ssl, ipsec, vpn.
12. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.
13. Správa sítí: SNMP, CMIP, RMON, aplikace pro dohled sítí.
14. Softwarově definované sítě
Exercises outlines
1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace - seminární cvičení
2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů, zadání semestrálních projektů - seminární cvičení
3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě- seminární cvičení
4. Efektivita linkových protokolů- seminární cvičení
5. Směrování: RIP, OSPF - seminární cvičení
6. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.
7. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP - implementace okénkového potvrzovacího schématu.
8. Úloha 3. Pokročilá TCP komunikace.
9. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - základní nastavení sítě
10. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - směrování, NAT
11. Úloha 4. Konfigurace směrovače - Linux - TCP/IP programování
12. Úloha 5. Konfigurace přepínače - Cisco - Ethernet, VLANY, SpannigTree
13. Úloha 5. Konfigurace směrovače - Cisco - RIP, OSPF
14. Úloha 5. Konfigurace směrovače - Cisco - NAT a ACL filtrace
Literature
Doporučená literatura:
- Boháč, Bezpalec. Datové sítě, přednášky. Vydavatelství ČVUT, Praha 2011. ISBN 80-01-04694-4.
- Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2001
- Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000
Requirements
Speciální odborné znalosti nejsou zapotřebí.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)