Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.
Nanotechnology (Hlavní kurz) BEVB13NNT
Kredity 4
Semestry oba
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
The course is under way of essential convergence of the nano-bio-info fields in nanoscale. The lectures are focused on the characterization of nanostructures, growth of fractals and nanostructures and self-assembly of nanostructures, top-down and bottom-up processes, nanomaterials like nanotubes and graphene, application in nano-electro-mechanical systems, new materials, medicine, new sources of energy, and bio-inspired nano-structures like atificial tissues.
Cíle studia
The aim of the course nanotechnology is comprehension of current nanotechnologies for the inspiration of a new kind of solution of technological problems and for the better communication with professionals in other fields.
Osnovy přednášek
1 Introduction
2 Diagnostics of nanostructures
3 Fractals, diffusion limited aggregation
4 Physics of colloids
5 Application of colloids physics in NNT
6 Carbon nanomaterials
7 Nanomaterials
8 Inorganic nanomaterials
9 Plasma physics
10 Sparking plasma sintering
11 Vertical morphology of nanostructures
12 Horizontal nanostructures
13 Nanoelectronics
14 DNA, Biomimetics, Drag targeted transport
Osnovy cvičení
1 Introduction
2 Optical and atomic force microscopy (AFM)
3 Top-down and Bottom-up processes
4 Vacuum processes
5 Characterization of deposited layers
6 Self-assembly of nano-structures
7 Thin layers technology
8, 9, 10 Excursion to Institutes of CAS
11, 12, 13 Epitaxial growth, Lithography, Excursion to Dep. of microelectronics/Institute of physics of CSA
14 Test, Credits
Literatura
[1] M.Daoud, C.E. Williams (ed.): Soft Matter Physics. Springer 1999, ISBN 3-540-64852-6

[2] J. Zhang et al: Self-Assembled Nanostructures. Kluver Academic/Plenum Publisher 2003, ISBN 0-306-47299-6

[3] B. Bhushan (ed.): Handbook of Nanotechnology. Springer 1st ed. 2004, ISBN: 3-540-01218-4, e-ISBN: 978-3-540-29838-0. Springer 2nd ed. 2007 ISBN-10: 3-540-29855-X, e-ISBN: 3-540-29857-6

[4] K. Goser et al: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer 2004, ISBN 3-540-40443-0

5) Z. Weis, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005, ISBN 80-7329-083-9

6) A. A. Tseng: Nanofabrication - Fundamentals and Applications. World Scientific 2008, ISBN 13 978-981-270-542-6, ISBN 10 981-270-542-2

7) J. Shrbená, K. Šperlink: Nanotechnologies in the Czech Republic. ČSNMT Prague 2012, ISBN 978-80-7216-312-0

8) Walter J. Moore: Physical Chemistry. Prentice Hall, Engelwood Clifts, New Jersey, USA

9) Walter J. Moore: Fyzikáílní chemie. Praha, SNTL 1981

Požadavky
The course is based on the secondary knowledge of mathematics and natural sciences - physics, chemistry and biology.


Nanotechnologie BVB13NNT
Kredity 4
Semestry oba
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2L
Anotace
Kurz je budován na konvergenci oborů nano-bio v nanoměřítku. Přednášky jsse soustřeďují na charakterizaci nanostruktur a jejich růst včetně fraktálů, samovolný růst struktur, top-down a bottom-up procesy, nanomaterály jako nanotrubice, grafén atd., aplikace v nanoelektronice a nanoelektromechanických systémech, kompozitech, medicíně, nových zdrojích energie, a biologicky inspirované nanostruktury jako např. umělé svaly nebo tkáně. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B13NNT
Cíle studia
Cílem studia je pochopení současných nanotechnologií pro inspiraci nových řešení technických problémů a pro lepší komunikaci s porofesionály v kiných oborech.
Osnovy přednášek
1) Úvod do nanotechnologií, přednáška, seminář
2) Charakterizace nanostruktur, Optická a atomová mikoskopie
3) Fraktály, difusí limitovaná agregace, Top-down a Bottom-up procesy
4) Fyzika koloidů, PVD depozice vrstev
5) Aplikace fyziky koloidů, Charakterizace deponovaných vrstev
6) Nanomateriály
7) Uhlíkové nanomateriály, Samovolné uspořádání nanostruktur
8) Anorganický nanomaterály, Exkurze
9) Fyzika plasmatu, Exkurze
10) Sintrování v elektrickém výboji, Exkurze
11) Vertikální nanostruktury pro elektroniku, Exkurze
12) Horizontální nanostructury pro elektroniku, Exkurze
13) Nanoelektronika, Exkurze
14) Biomedicínské aplikace nanotechnologií
Osnovy cvičení
1 Úvod
2 Optická mikroskopie a mikroskopie pomocí atomárních sil (AFM)
3 Seminář Nanotechnologické procesy, polymery, kompozity
4 Technologie výroby tenkých vrstev
5 Diagnostika vlastností tenkých vrstev
6 Seminář Samovolný růst nanostruktur
7 Nanomateriály
8 Fyzika plasmatu + exkurze
9 Sintrování v elektrickémi + exkurze
10 Nanomateriály + exkurze
11 Horizontální nanostruktury + exkurze
12 Vertikální nanostruktury + exkurze
13 Nanoelektronika + exkurze
14 Zápočtový test, zápočty
Literatura
Gersten, J.I., Smith, F.W.: The Physics and Chemistry of Materials. John Wiley and Sons 2001, ISBN 0-471-05794-0
J. Zhang et al: Self-Assembled Nanostructures. Kluver Academic/Plenum Publisher 2003, ISBN 0-306-47299-6
B. Bhushan (ed.): Handbook of Nanotechnology. Springer 1st ed. 2004, ISBN 3-540-01218-4, e-ISBN 978-3-540-29838-0. Springer 2nd ed. 2007, ISBN 3-540-29855-X, e-ISBN 3-540-29857-6
K. Goser et al: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer 2004, ISBN 3-540-40443-0
Z. Weis, G. Simha-Martynková, O. Šustai: Nanostruktura uhlíkatých materiálů. VŠB- Technická univerzita Ostrava 2005, ISBN 80-7329-083-9
A. A. Tseng: Nanofabrication ? Fundamentals and Applications. World Scientific 2008, ISBN 13 978-981-270-542-6, ISBN 10 981-270-542-2
J. Shrbená, K. Šperlink: Nanotechnologies in the Czech Republic. ČSNMT Prague 2012, ISBN 978-80-7216-312-0
Anton Fojtík a kol.: NANO fascinující fenomén současnosti, COMTES FHT a.s. 2014, ISBN 978-80-60-7135-8


Požadavky
Kurz je založen na znalostech matematiky, fyziky, chemie a biologie na středoškolské úrovni.


Za správnost dat zodpovídá: Studijní Informační Systém (KOS)