Selected Topics of Physics 1

Login to access the course.
Selected Topics of Physics 1 (Main course) XP02VPA1
Credits 4
Semesters Winter
Completion Exam
Language of teaching undefined
Extent of teaching 2P
Annotation
Tenzory v metrických prostorech. Lagrangeova a Eulerova metoda. Rovnice kontinuity. Pohybové rovnice pro dokonalou tekutinu. Nevířivé proudění v rovině a v prostoru. Komplexní potenciál. Konformní zobrazení. Zukovského profil. Vířivé proudění. Vírové vlákno. Vírové řady. Kármanův vzorec. Gravitační vlny. Kapilární vlny. Gerstnerovy trochoidální vlny. Viskózní tekutina. Navier-Stokesova rovnice. Disipace energie. Rovnice toku tepla. Zákon podobnosti. Reynoldsovo číslo. Laminární a turbulentní proudění. \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP02VPA1
Literature
No data.