Mobile Networks

B232 - Letní 23/24
Tento předmět se nenachází v Moodle. Na jeho domovskou stránku se můžete dostat pomocí tlačítka "Stránka kurzu (mimo Moodle)" vpravo (pokud existuje).

Mobile Networks - XP32MOS

Kredity 4
Semestry zimní
Zakončení zkouška
Jazyk výuky angličtina
Rozsah výuky 2P + 2C
Anotace
Předmět podrobněji seznamuje studenty s vývojem a standardizací mobilních sítí a především hlouběji popisuje architektury, základní principy a mechanismy používané v mobilních sítích. Předmět taktéž seznamuje studenty s trendy a budoucím vývojem v oblasti mobilních sítích.
\\Výsledek studentské ankety předmětu je zde:
http://www.fel.cvut.cz/cz/anketa/aktualni/courses/XP32MOS/
Cíle studia
Absolvováním předmětu student získá podrobné znalosti z oblaszi mobilních sítí 3G - 5G.
Osnovy přednášek
1. Generace mobilních sítí, standardizace, frekvenční pásma.
2. Sítě 3G - služby, síťová architektura, signalizace.
3. Sítě 3G - protokolová architektura, fyzická vrstva, základní procedury.
4. Sítě 3G - datové přenosy, technologie xHSPA.
5. Sítě LTE - vlastnosti, služby síťová architektura, signalizace.
6. Sítě LTE - protokolová architektura, fyzická vrstva, rámec.
7. Sítě LTE - typy kanálů a jejich struktura, základní procedury.
8. Sítě LTE-A - vlastnosti a změny oproti sítím LTE.
9. Sítě LTE-A Pro - vlastnosti a změny oproti sítím LTE/LTE-A Pro.
10. Heterogenní sítě - koexistence buněk, malé buňky.
11. Správa spektra, Komunikace D2D/M2M.
12. Pokročilé komunikační techniky používané v mobilních sítích.
13. Sítě 5G - vlastnosti, architektura.
14. Trendy a budoucí vývoj mobilních sítí.
Osnovy cvičení
Žádná data.
Literatura
1. M. Sauter, "From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband," Revised Second Edition. Wiley. 2014.
2. H. Holma, A. Toskala, "LTE for UMTS Evolution to LTE-Advanced," Second edition, Wiley, 2011.
3. G. de la Roche, "A. A. Glazunov, B. Allen, "LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.
4. J. Rodriquez, "Fundamentals of 5G Mobile Networks," Wiley, 2015.
Požadavky
Zkouška je písemná. Minimálním požadavkem je 60% správných odpovědí na zadané otázky.