Toto je tzv. shluknutý kurz. Skládá se z několika samostatných předmětů, které sdílejí výukové materiály, úkoly, testy apod. Níže si můžete zobrazit informace o jednotlivých předmětech tvořících tento shluk.

Operační výzkum - B1M16OVY

Hlavní kurz
Kredity 5
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Studenti se seznámí s charakteristikou operačního výzkumu a vybranými optimalizačními modely, jako jsou lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, základy teorie grafů a optimalizací na grafech, základy simulačních modelů a síťovou analýzou (CPM, PERT),
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Úvod, charakteristika disciplíny
2. Podstata modelování a úloha modelů v manažerské praxi
3. Lineární programování - úvod, grafické řešení
4. Lineární programování - simplexová metoda
5. Lineární programování - dualita
6. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza
7. Dopravní problém - užití, metody řešení
8. Celočíselné lineární programování
9. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů
10. Optimalizace na grafech
11. Síťová analýza - metody CPM a PERT
12. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů
13. Simulační modely a metoda Monte Carlo
14. Generátory náhodných čísel
Osnovy cvičení
1. Úvod, úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda
2. Grafické řešení úloh lineárního programování
3. Typické úlohy lineárního programování v praxi
4. Simplexová metoda
5. Dualita v lineárním programování, citlivostní analýza úloh lineárního programování
6. Softwarová podpora řešení úloh lineární programování
7. Dopravní problém
8. Celočíselné lineární programování - metoda větvení a mezí
9. Grafy, optimalizace na grafech
10. Síťová analýza - CPM, PERT
11. Síťová analýza - analýza zdrojů
12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace
13. Test
14. Rezerva, zápočet
Literatura
1. Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991
2. Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002
3. Kořeenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003
4. Hillier F., Lieberman G.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2001
Požadavky
viz: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1902

Operační výzkum - AD1M16OVY

Kredity 5
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 14+6s
Anotace
Podstata modelování a prvky rozhodovacích modelů, lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, úvod do teorie grafů, nelineární programování, dynamické programování, simulace - metoda Monte Carlo, síťová analýza (CPM, PERT) \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M16OVY \\Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16OVY
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Lineární programování - úvod, grafické řešení
2. Lineární programování - simplexová metoda
3. Lineární programování - dualita
4. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza
5. Dopravní problém - užití, metody řešení
6. Celočíselné lineární programování
7. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů
8. Grafy - optimalizace na grafech
9. Síťová analýza - metody CPM a PERT
10. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů
11. Simulační modely a metoda Monte Carlo
12. Generátory náhodných čísel
13. Dynamické programování
14. Rezerva
Osnovy cvičení
1. Úvod do operačního výzkumu
2. Úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda
3. Grafické řešení úloh lineárního programování
4. Simplexová metoda, řešení duálních úloh
5. Typické úlohy lineárního programování v praxi, softwarová podpora řešení
6. Dopravní problém
7. Metoda větvení a mezí
8. Úlohy na grafech
9. Metody řešení optimalizačních úloh na grafech
10. Síťová analýza - CPM, PERT
11. Síťová analýza - analýza zdrojů
12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace
13. Test
14. Rezerva, zápočet
Literatura
1.Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991
2.Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002
3.Kořenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003
Požadavky
viz: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/operacni-vyzkum

Operační výzkum - BD1M16OVY

Kredity 5
Semestry letní
Zakončení zápočet a zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 14KP+6KS
Anotace
Studenti se seznámí s charakteristikou operačního výzkumu a vybranými optimalizačními modely, jako jsou lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, základy teorie grafů a optimalizací na grafech, základy simulačních modelů a síťovou analýzou (CPM, PERT),
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
1. Úvod, charakteristika disciplíny
2. Podstata modelování a úloha modelů v manažerské praxi
3. Lineární programování - úvod, grafické řešení
4. Lineární programování - simplexová metoda
5. Lineární programování - dualita
6. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza
7. Dopravní problém - užití, metody řešení
8. Celočíselné lineární programování
9. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů
10. Optimalizace na grafech
11. Síťová analýza - metody CPM a PERT
12. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů
13. Simulační modely a metoda Monte Carlo
14. Generátory náhodných čísel
Osnovy cvičení
1. Úvod, úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda
2. Grafické řešení úloh lineárního programování
3. Typické úlohy lineárního programování v praxi
4. Simplexová metoda
5. Dualita v lineárním programování, citlivostní analýza úloh lineárního programování
6. Softwarová podpora řešení úloh lineární programování
7. Dopravní problém
8. Celočíselné lineární programování - metoda větvení a mezí
9. Grafy, optimalizace na grafech
10. Síťová analýza - CPM, PERT
11. Síťová analýza - analýza zdrojů
12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace
13. Test
14. Rezerva, zápočet
Literatura
1. Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991
2. Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002
3. Kořeenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003
4. Hillier F., Lieberman G.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2001
Požadavky
viz: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1902