Technologie optoelektronických součástek - XP34TOS

Kredity 4
Semestry oba
Zakončení zkouška
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 2P+2C
Anotace
Příprava materiálů a struktur: metody diagnostiky a kontoroly. Technologie prvků a integrovaných struktur: dvojitá hetrerostruktura, QW struktura, vlnovody a systémy, příprava zdrojů a detektorů. Dielektrické planární vlnovody: materiály, příprava, vlastnosti. Dielektrické vlnovod. struktury pro distribuci a ovládání záření.
Cíle studia
Předmět se zabývá moderními materiály a technologiemi pro fotonické součástky a struktury. Předmět poskytne, také informace o základní optice a fotonice a zaměřuje se na nové moderní vlnovodné struktury. Předmět zahrnuje teorii optických planárních a vláknových vlnovodů, periodické struktury v optických vlnovodech, struktury s multimodovou interferencí, optické mikrorezonátory jejich koncepty a aplikace.
Osnovy přednášek
1. Příprava optoelektronických materiálů a struktur
2. Diagnostické a testovací metody
3. Návrh a příprava dvojitých heterostruktur
4. Příprava polovodičových vlnovodů
5. Příprava LED, laserů, fotorezistorů
6. Příprava QW struktur
7. Návrh dielektrických vlnovodových struktur
8. Příprava dielektrických vlnovodových struktur
9. Návrh a příprava struktur pro distribuci optického záření
10. Návrh a příprava struktur pro ovládání optického záření
11. Měřicí metody
12. Testovací metody
13. Příklady polovodičových struktur
14. Příklady dielektrických struktur
Osnovy cvičení
1. RSOFT úvod
2. RSOFT návrh základních struktur
3. RSOFT návrh - individuální projekt
4. RSOFT návrh - individuální projekt
5. OPTICAD úvod
6. OPTICAD návrh - individuální projekt
7. Technologie pro fotonické aplikace
8. Litohrafické procesy
9. technologie pro tenké vrstvy a nanostruktury
10. Měřící metody - 3D konfokální ramanův spektrometr
11. Měřící metody - tmavá vidová spektroskopie
12. Měřící metody - měření optického pole
13. Měřící metody - optický spektrální analyzátor
14. Prezenatce semestrálních prací
Literatura
S.O. Kasap, Ruda Harry E., B. Yann: Cambridge illustrated handbook of optoelectronics and photonics, Cambridge : Cambridge University Press, 2009. ISBN: 978-0-521-81596-3
G.T. Reed: Silicon on Photonics, John Wiley&Sons Ltd 2008.
P.N. Prasad: Nanophotonics, Wiley-Interscience, 2004.
J. Hongrui, Z. Xuefeng: Microlenses : properties, fabrication and liquid lenses. Boca Raton : CRC Press, 2013. ISBN: 978-1-4398-3669-9.
S. Shōichi, O. Katsunari: New photonics technologies for the information age : the dream of ubiquitous services. Boston : Artech House, 2004. ISBN: 1-58053-696-4.
L. Pavesi, D.J. Lockwood: Silicon Photonics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004.
Požadavky
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné odevzdat semestrální práci a složení zkoušky, která se bude skládat s písemné a ústní části.