Laboratory of applied electronics and control

You don't have access to the course
Laboratory of applied electronics and control B3B35LAR
Credits 4
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 0P+4L
Annotation
Náplní předmětu je postavit a naprogramovat výzkumné autonomní vozíko, které splní co nejvíce úkolů. Předlohou pro tento cíl jsou skutečné vědecké automaty jako například mise Curriosity a Oportunity na Marsu, lunochody na Měsíci, Projekty Veněra pro výzkum Venuše, Magelan (projekt s čistě českou realizací), Cassini pro výzkum Saturnu, Galileo pro výzkum Jupiteru a další mise. Cílem bylo vždy něco vyzkoumat, někam dojet, komunikovat se Zemí, odebrat vzorek, či provést experiment. Za semestr projekt takového rozměru nepostavíme, ale pojďme se k tomu alespoň vzdáleně přiblížit. Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly řešitelné a zajímavé bez ohledu na to, zda nyní známe způsob realizace. Na způsoby realizace budou studenti na základě získaných znalostí a dovedností schopni příjít sami.
Exercises outlines
1. Představení předmětu a závěrečných úloh
2. GPIO, přerušení (detekce čáry)
3. Časovač – blikání + PWM (řízení motoru/servomotoru)
4. Časovač – OC a IC (měření vzdálenosti)
5. UART – (odesílání dat přes BT)
6. ADC, DAC (měření analogových dat ze senzoru čáry/mikrofonu)
7. SPI (příjem dat akcelerometru)
8. I2C,(příjem dat senzoru barvy), rozdělení do týmů, určení závěrečných úloh
9. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
10. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
11. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
12. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
13. Prezentace vozítka: na čem tým pracuje, co je na tom obtížného a jak to řeší.
14. Závěrečná soutěž
Literature
Všechen potřebný hardware a další materiály a pomůcky dostanou studenti zdarma.
Requirements
Základy programování v jazyce C. Schopnost porozumět technické dokumentaci mikrokontroleru a senzorů v anglickém jazyce.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)