Laboratory of applied electronics and control

You don't have access to the course
Laboratory of applied electronics and control B3B35LAR
Credits 4
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 0P+4L
Annotation
Náplní předmětu je postavit a naprogramovat výzkumné autonomní vozíko, které splní co nejvíce úkolů. Předlohou pro tento cíl jsou skutečné vědecké automaty jako například mise Curriosity a Oportunity na Marsu, lunochody na Měsíci, Projekty Veněra pro výzkum Venuše, Magelan (projekt s čistě českou realizací), Cassini pro výzkum Saturnu, Galileo pro výzkum Jupiteru a další mise. Cílem bylo vždy něco vyzkoumat, někam dojet, komunikovat se Zemí, odebrat vzorek, či provést experiment. Za semestr projekt takového rozměru nepostavíme, ale pojďme se k tomu alespoň vzdáleně přiblížit. Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly řešitelné a zajímavé bez ohledu na to, zda nyní známe způsob realizace. Na způsoby realizace budou studenti na základě získaných znalostí a dovedností schopni příjít sami.
Exercises outlines
1. Představení předmětu a projektů, představení Raspberry Pi 4 model B, rozdělení do týmů a seznámení se se a startovací sadou pro Raspberry Pi
2. Blikání LED, tlačítko, LED bargraf (běžící světlo), RGB LED, bzučák, sedmisegmentovka (4 číslice), LED matrix, LCD1602, maticová klávesnice
3. PWM (řízení motoru/servomotoru), DC motor, motor driver, krokový motor, enkodér
4. I2C, SPI, AD převodník, RFID, LED pixel
5. Infračervený pohybový senzor, ultrazvukový senzor, senzor polohy, dotykový senzor, Hallův senzor, infračervený senzor detekující překážky
6. Kamera, nahrávání videa, Web IoT
7. Sestavení vozítka (4WD Smart Car Kit)
8. Sestavení vozítka (4WD Smart Car Kit) a řešení projektu sledování černé čáry
9. Práce na projektu "Sledování černé čáry"
10. Práce na projektu "Sledování černé čáry a vyhýbání se překážce"
11. Práce na projektu "Sledování černé čáry a vyhýbání se překážce"
12. Práce na projektu "Bludiště"
13. Práce na projektu "Bludiště s nahráváním videa"
14. Práce na projektu "Bludiště s nahráváním videa", zápočty
Literature
Všechen potřebný hardware a další materiály a pomůcky dostanou studenti zdarma.
[1] https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
[2] https://freenove.com/tutorial (FNK0066)
[3] https://freenove.com/tutorial (FNK0043)
[4] https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html
Requirements
Základy programování v jazyce Python. Schopnost porozumět technické dokumentaci mikrokontroleru a senzorů v anglickém jazyce.
Responsible for the data validity: Study Information System (KOS)