Laboratory of applied electronics and control

Login to access the course.
Laboratory of applied electronics and control (Main course) B3B35LAR
Credits 4
Semesters Summer
Completion Graded Assessment
Language of teaching Czech
Extent of teaching 0P+4L
Annotation
Náplní je postavit a naprogramovat výzkumné autonomní vozíko, které splní co nejvíce úkolů. Předlohou pro tento cíl jsou skutečné vědecké automaty jako například mise Rosseta ke kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko, Curriosity a Oportunity na Marsu, Lunochody na Měsíci, Projekty Veněra pro výzkum Venuše, Magelan (projekt s čistě českou realizací), Cassini pro výzkum Saturnu, Galileo pro výzkum Jupiteru a další mise. Cílem bylo vždy něco vyzkoumat, někam dojet, komunikovat se Zemí, odebrat vzorek, provést nějaký experiment, mnohdy i za cenu obětování sondy.
Je jasné, že za semestr projekt takového rozměru nepostavíte, ale pojďme se k tomu alespoň vzdáleně přiblížit. Úkoly jsou vybrány tak, aby byly zajímavé bez ohledu na to, zda nyní známe způsob realizace. Vymyslet úkol a rovnou pro vás, studenty, ověřit jeho realizaci, by byl postup akceptovatelný na střední škole. V tomto předmětu očekáváme, že v týmu vymyslíte, jak který úkol lze vůbec provést, a potom přizpůsobíte vozítko tak, aby ten úkol provedlo. Úkoly nejsou sice přímo vesmírné, ale snad to neubere na jejich atraktivitě.

Exercises outlines
1. Představení předmětu a závěrečných úloh
2. GPIO, přerušení (TCRT5000 senzor čáry – detekce čáry s blikáním v přerušení).
3. TIMER – blikání + PWM (řízení motoru k jízdě rovně různými rychlostmi (studentům zapůjčíme ukázkové auto na test), ovládání servomotoru).
4. TIMER – OC a IC (TIM+IC na použití senzoru ultrazvuku (měření vzdálenosti)).
5. UART – blikání LED (odesílat data vzdálenosti přes BT (změna SSID BT)).
6. ADC, DAC (odesílat analogová data ze senzoru čáry po UARTu, to samé z mikrofonního senzoru).
7. SPI (přijímat data z akcelerometru v jedné ose).
8. I2C, určení povinných úloh (přijímat data ze senzoru barvy pro červenou barvu).
9. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
10. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
11. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
12. Práce na závěrečných úlohách, možnost konzultací nebo využití HW labu v budově Siemensu ve všechny pracovní dny.
13. Prezentace: na čem kdo pracuje, co je na tom obtížného a jak to řeší.
14. Závěrečná soutěž
Literature
Všechen potřebný hardware a další materiály a pomůcky dostanou studenti zdarma.