Laboratoře aplikované elektroniky a řízení - B3B35LAR

Kredity 4
Semestry letní
Zakončení klasifikovaný zápočet
Jazyk výuky čeština
Rozsah výuky 0P+4L
Anotace
Náplní předmětu je postavit a naprogramovat výzkumné autonomní vozíko, které splní co nejvíce úkolů. Předlohou pro tento cíl jsou skutečné vědecké automaty jako například mise Curriosity a Oportunity na Marsu, lunochody na Měsíci, Projekty Veněra pro výzkum Venuše, Magelan (projekt s čistě českou realizací), Cassini pro výzkum Saturnu, Galileo pro výzkum Jupiteru a další mise. Cílem bylo vždy něco vyzkoumat, někam dojet, komunikovat se Zemí, odebrat vzorek, či provést experiment. Za semestr projekt takového rozměru nepostavíme, ale pojďme se k tomu alespoň vzdáleně přiblížit. Úkoly jsou koncipovány tak, aby byly řešitelné a zajímavé bez ohledu na to, zda nyní známe způsob realizace. Na způsoby realizace budou studenti na základě získaných znalostí a dovedností schopni příjít sami.
Cíle studia
Žádná data.
Osnovy přednášek
Žádná data.
Osnovy cvičení
1. Představení předmětu a projektů, představení Raspberry Pi 4 model B, rozdělení do týmů a seznámení se se a startovací sadou pro Raspberry Pi
2. Blikání LED, tlačítko, LED bargraf (běžící světlo), RGB LED, bzučák, sedmisegmentovka (4 číslice), LED matrix, LCD1602, maticová klávesnice
3. PWM (řízení motoru/servomotoru), DC motor, motor driver, krokový motor, enkodér
4. I2C, SPI, AD převodník, RFID, LED pixel
5. Infračervený pohybový senzor, ultrazvukový senzor, senzor polohy, dotykový senzor, Hallův senzor, infračervený senzor detekující překážky
6. Kamera, nahrávání videa, Web IoT
7. Sestavení vozítka (4WD Smart Car Kit)
8. Sestavení vozítka (4WD Smart Car Kit) a řešení projektu sledování černé čáry
9. Práce na projektu "Sledování černé čáry"
10. Práce na projektu "Sledování černé čáry a vyhýbání se překážce"
11. Práce na projektu "Sledování černé čáry a vyhýbání se překážce"
12. Práce na projektu "Bludiště"
13. Práce na projektu "Bludiště s nahráváním videa"
14. Práce na projektu "Bludiště s nahráváním videa", zápočty
Literatura
Všechen potřebný hardware a další materiály a pomůcky dostanou studenti zdarma.
[1] https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
[2] https://freenove.com/tutorial (FNK0066)
[3] https://freenove.com/tutorial (FNK0043)
[4] https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html
Požadavky
Základy programování v jazyce Python. Schopnost porozumět technické dokumentaci mikrokontroleru a senzorů v anglickém jazyce.