Anglická gramatika - A0B04GA

Kredity 2
Semestry oba
Zakončení zápočet
Jazyk výuky neurčen
Rozsah výuky 2C
Anotace
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit gramatiku získanou v dosavadních kurzech angličtiny, které jsou určeny pro studenty denního studia. Kurz je určen především jako rozšíření znalostí pro studenty, kteří dosud neabsolvovali zkoušku B2 a mají zájem o hlubší studium a praktické procvičování.
Cíle studia
Upevnit a prohloubit znalosti anglické gramatiky a pomoci studentům zvládnout povinnou zkoušku z AJ.
Osnovy přednášek
1. Časy
2. Časy II
3. Podstatná jména
4. Členy
5. Předložky
6. Pololetní test, frázová slovesa
7. Slovesa s -ing/inf, frázová slovesa
8. Způsobová slovesa
9. Přídavná jména, příslovce
10. Složené věty
11. Složené věty
12. Závěrečný test
13. Oprava testu
14. Gramatika dle potřeby
Osnovy cvičení
1. Časy
2. Časy II
3. Podstatná jména
4. Členy
5. Předložky
6. Pololetní test, frázová slovesa
7. Slovesa s -ing/inf, frázová slovesa
8. Způsobová slovesa
9. Přídavná jména, příslovce
10. Složené věty
11. Složené věty
12. Závěrečný test
13. Oprava testu
14. Gramatika dle potřeby
Literatura
English Grammar in Use, R.Murphy, Cambridge University Press 2015
Grammar and Vocabulary for First, B.Thomas and col., Cambridge University Press 2015
Požadavky
Doporučená jazyková úroveň B1.